Varannan förvärvsarbetare med besvär har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet. Var tredje har symptom på depression av jobbet.

Inspektörerna kommer att kontrollera om arbetsgivare har undersökt risker och åtgärdat sådant som kan orsaka psykisk ohälsa, som hot och våld, ohälsosam arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Ligger högt på lista över hot och våld

Verksamheterna inspektörerna fokuserar på är butikskontrollanter, HVB- och LSS-boenden, kriminalvård, primärvård, ambulans, reklam- och webbyråer, kultur och teater.

– Butikskontrollanterna ligger högt på bevakningsbranschens lista över vilka yrken som är mest utsatta för hot och våld. De kan hamna i hotfulla situationer i sitt uppdrag och att avvisa en snattare kan leda till ett gripande som kan bli dramatiskt. De är civilklädda till skillnad från väktare, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

”Kan bli hotfulla situationer”

Hot och våld är vanligt inom handeln när det handlar om snatterier. Hon brukar påpeka för arbetsgivare inom handeln att de inte ska låta butiksanställda gripa in vid snatterier.

– Det kan bli hotfulla situationer. En kassörska har inte samma utbildning som en väktare eller kontrollant.