H&M:s e-handelslager i Borås ökade förra året personalstyrkan kraftigt och har i dag 797 anställda. En stor del av expansionen var tillfälliga jobb, och den 31 mars löper 300 visstidsanställningar ut. Företaget har aviserat att 150 av dem inte kommer att förlängas. För övriga 150 förhandlar facket och arbetsgivaren om förlängning i någon form.
– Vi sitter i förhandlingar just nu, berättar Handels klubbordförande Marita Glans.

Bakgrunden är bytet från det gamla postorderavtalet till det nya lager- och e-handelsavtalet. Med stöd i det nya kollektivavtalet har arbetsgivaren förlagt arbete på alla veckans dagar i stället för som tidigare enbart vardagar. Alla lagerarbetare schemaläggs vissa helger.
– Med produktion sju dagar i veckan i stället för fem behövs inte nattskiftet, förklarar Marita Glans.

Enligt det nya kollektivavtalet ska anställningsformen allmän visstid inte användas. Anställningar på visstid ska ha objektiva skäl eller vara överenskomna med facket. Det kan innebära att flera av de som hittills varit visstidsanställda kan få fast jobb.
– Det är det vi förhandlar om just nu, säger Marita Glans.

Handels ombudsman Ernad Suntic betonar att lager- och e-handelsavtalet ställer större krav på arbetsgivaren att planera sin bemanning.
– Förr kunde arbetsgivarna skjuta från höften och ta in personal på allmän visstid. Nu måste de göra en övergripande bemanningsplanering efter det verkliga behovet. Det innebär att jobben blir tryggare, säger Ernad Suntic.

Den exakta anledningen till personalneddragningen vill H&M inte uppge för Handelsnytt. Vi får samma, något byråkratiska beskrivning som andra medier fått: ”För att kunna erbjuda en servicefokuserad och konkurrenskraftig distributionsprocess har vi sett över vår nuvarande skiftstruktur med visstidskontrakt på vårt lager i Borås.”

Lager och e-handelsavtalet

Slöts i april 2017 mellan Handels och Svensk Handel. Ersatte både partihandelsavtalet och postorder- och e-handelsavtalet. Började gälla senast 1 januari 2019.

Arbetsgivaren kan förlägga arbetstid mellan 05 och 24 alla dagar. Jul-, nyår- och midsommarafton är stängda dagar.

Ob-tillägg är mellan 40 och 100 procent enligt en tabell i centrala avtalet.

Utgångspunkten är att bemanna med tillsvidareanställd egen personal på heltid.

Anställda får lämna önskemål om arbete på kvällar och helger och fem fridagar under året.

Fack och arbetsgivare ska varje år förhandla om bemanningsplaneringen för kommande tolv månader.

Allmän visstid ska inte användas. Tidsbegränsade anställningar ska kräva objektiva skäl, till exempel vikariat, säsongstoppar och projekt.