Om drygt en vecka, söndagen den 26 maj, är det val till Europaparlamentet. Fram till dess ringer Handels runt till medlemmar och kallar till samtal på arbetsplatser för att få dem att gå till valurnorna.

– Oavsett om politiska beslut fattas i Stockholm eller Bryssel kan de ha stor påverkan på löntagare, vardagen på jobbet och våra möjligheter till facklig organisering. Därför är det viktigt för oss att påverka i EU-valet, säger Ola Palmgren, utredare på Handels.

Två prioriterade frågor

Handels vill framför allt att EU ska jobba för att minska antalet otrygga anställningar och ofrivilliga deltidsanställningar. För tre år sedan visade siffror från Eurostat att drygt 26 miljoner invånare i unionens länder hade tillfälliga anställningar. Det motsvarade 14 procent av alla arbetstagare.

Enkät: Så här tycker EU-kandidaterna om jobben

Nyheter

En annan hjärtefråga – som enligt Handels hänger ihop med den förra – är att begränsa företagens användning av bemanningsföretag. Facket pekar även på att antalet arbetsplatsolyckor är vanligare bland inhyrd personal.

– Det finns mycket fakta som visar varför vi tycker att det är ett problem. Vi menar att inhyrning av arbetskraft bara ska användas som ett komplement vid arbetstoppar och aldrig som en permanent lösning, säger Ola Palmgren.

Han vill facket se i EU

Handels har tillsammans med de andra fackförbunden inom LO valt att förespråka en specifik kandidat: Socialdemokraternas Johan Danielsson. Till vardags jobbar han på LO med just EU-frågor.

– Han har jättegoda kunskaper om EU, en god förankring inom fackföreningsrörelsen och kommer kämpa hårt för de frågor som vi prioriterar, säger Ola Palmgren.

Handels kampanj för EU-valet

5 300 medlemmar har Handels ringt i skrivande stund, för att få dem att rösta i EU-valet.

4 260 samtal har förts på handelns arbetsplatser i samma syfte.

Förstagångsväljare och kvinnor i åldern 35–55 år är prioriterade målgrupper. Den senare gruppen eftersom färre kvinnor än män känner till att det är EU-val samtidigt som den gruppen i regel är mer positiv till EU än andra.

Källa: Handels