Under torsdagen släppte Handels en rapport som visar att många butiksanställda tjänar under fattigdomsgränsen. Bland de som har kontrakt på 20–34 timmar har en tredjedel en lön under fattigdomsgränsen utan ob-tillägget.

Handels tror att merparten jobbar för sin försörjning och behöver fler timmar på kontraktet för att klara vardagen.

Men enligt Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, jobbar de allra flesta deltid av eget val. Han hänvisar till statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som visar att 76 procent deltidsanställda, sett till hela arbetsmarknaden, är tillfreds med sin arbetstid.

– Det blir konstigt att koppla de som inte har heltid till fattigdomsresonemang. Då måste man veta något om hela individernas inkomstsituation. Troligen har vi inte heltidsarbetande fattiga i Sverige att tala om. Det är i så fall ytterst få procent, säger Johan Davidson.

Kundbeteenden avgör arbetstid

Att allt fler jobbar deltid, enligt Handels rapport, menar Johan Davidson beror på att butikerna har fått anpassa öppettiderna efter förändrade kundbeteenden.

– Det är en balansgång. Företag vill vara attraktiva och kunna erbjuda villkor så att folk söker sig till och stannar kvar i branschen. Samtidigt måste man få ihop pusslet med långa öppettider, säger han.