Det är historien som journalisterna Ivan Solander och Matilda Blom berättar i den nya P3 dokumentären om de tragiska morden. Att just sätta händelsen i en samhällelig kontext var viktigt, säger Ivan Solander till Handelsnytt.

– Varken jag eller Matilda är intresserade av att skildra tragiska händelser i sig. Det görs tillräckligt mycket av den varan. Men det kändes som en väldigt viktig berättelse med tanke på kontexten som den skedde i. Morden fick ett väldigt stort symbolvärde och hade en stor påverkan på Sverige.

Morden fick ett väldigt stort symbolvärde och hade en stor påverkan på Sverige.

Ivan Solander

– Under de här åren har offren till familjen bara kommunicerat med media vid ett enda tillfälle. Då sa de att de inte ville att morden skulle bli ett slagträ flyktingdebatten. Ändå blev det så.

Har ni haft mycket kontakt med anställda på Ikea?

– Nej, vi har egentligen bara pratat med chefen som också medverkar i dokumentären. Så Ikea är representerat genom honom. Vi ville så klart vara nära händelsen, men heller inte för nära eftersom att familjen till offren inte ville medverka i programmet.

– Även om de som jobbar där har viktiga historier att berätta så valde vi andra vinklar än personalens i det här fallet.

Vad har ni fått för respons?

– De som medverkat verkar vara nöjda. Viktigast var att inte göra underhållning av mord. Där verkar folk tycka att vi hamnat ganska bra.

Samtidigt förekommer en del kritik bland kommentarerna. Till exempel att det är för lite fokus på offren, till förmån flyktingkrisdebatten. Vad säger du om det?

– Det är omöjligt att göra alla nöjda, man får göra sitt bästa. Men det är lite olika diskussioner. Eftersom familjen inte är med var vi tvungna att minimera deras del i enlighet med de publicistiska principer vi har.

– Vad gäller flyktingfrågan så var det helt naturligt att göra på det sättet. Det var så tätt sammantvinnat med den ryktesspridning som pågick och den debatt som sen följde.

Hur har Ikea reagerat?

– Kontakten har främst varit genom den chefen. Men om man kokar ner det så har den här historien egentligen rätt lite med Ikea att göra. Det råkade bara vara där det fanns knivar den här dagen.

Om man kokar ner det så har den här historien egentligen rätt lite med Ikea att göra

Ivan Solander

Men de agerade ju ändå efter morden, genom att plocka bort knivar till exempel.

– Absolut. Och vad gäller detta med att de plockade bort knivarna så funderade vi på att ha med det. De tog bort dem en kort period, för att sedan ta tillbaka dem vilket de också fick kritik för. I slutändan valde vi ändå bort det, det blev för snävt när vi samtidigt vill ge lyssnarna den större bilden.

Lyssna på P3 dokumentären Dubbelmordet på Ikea här.

Dubbelmordet på Ikea

Dubbelmordet på Ikea inträffade på Ikea i Västerås den 10 augusti 2015. En 27-årig man och hans 55-åriga mamma mördades med kniv på köpcentrumet Erikslund. Gärningsmannen använde två knivar från varuhusets köksavdelning. Offren var för honom okända.

Förövaren var asylsökande från Eritrea och bodde på en flyktingförläggning i Arboga. Ett par veckor tidigare hade han fått besked om att han skulle avvisas till Italien. Några timmar innan morden hade han varit på möte hos Migrationsverket gällande detta. Efter dådet utsattes flyktingboendet som han bott på för hot.

Gärningsmannen dömdes senare till livstids fängelse och utvisning.