Jag jobbar på Samhall och min chef kräver att jag jobbar övertid. Kan chefen tvinga mig? /Rasmus

Svar:
Enligt kollektivavtalet för Samhall får övertid bara användas om det är ”absolut nödvändigt” och även då bara om det anses lämpligt ur medicinsk synpunkt. Om du känner att övertidsarbetet kan påverka din hälsa negativt ska du så snart som möjligt berätta det för din arbetsgivare och säga att du därför önskar avstå.
Kerstin, facklig rådgivare, Handels Direkt