I höstas larmade skyddsombuden på New Yorkers butik i köpcentret Emporia i Malmö om en ohållbar arbetsmiljö. De hävdade bland annat att personalen måste klättra på hyllor för att komma åt varor, att en nödutgång ofta är blockerad och att jobbet är för stressigt.

Flera ska också ha fått ont i rygg, nacke och axlar efter enformigt arbete.

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion upptäcktes inga brister i brandsäkerheten. Däremot konstaterar myndigheten att arbetsmoment som innebär en belastning för kroppen måste undersökas.

Anställda måste till exempel få möjlighet att lära sig lämplig arbetsteknik, så att de kan undvika skador.

Kravet: förebygga stress

Butiken måste också komma tillrätta med stressen. Arbetsmiljöverket kräver till exempel att New Yorker undersöker om det finns tillräckligt med resurser för att klara kraven på arbetsuppgifter.

Butiken har fram till den 15 april att möta Arbetsmiljöverkets krav. Annars väntar vite på 75 000 kronor.

New Yorker har tidigare meddelat att de arbetar på en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön i butiken.