Att Susanna Gideonsson tjänar mest av ordförandena för LO-förbunden stämmer, men den summa som nämns i texten är inte riktigt korrekt. I summan ingår arvoden för externa uppdrag, som räknas av från lönen från Handels.

Lönen är ändå hög, vilket framför allt beror på tre saker. Den första är att Handels är ett stort förbund med många medlemmar, och därmed ett större ansvar och tuffare uppdrag.

I de andra stora förbunden som jämförs med har också ordföranden suttit kortare tid. Att ha en erfaren ordförande är en stor fördel när det kommer till avtalsförhandlingar och politiska kontakter.

Uppdraget som ordförande för ett fackförbund är tufft. Det är många resor och många kontakter, Handels ger också ersättning för boende i Stockholm samt resor till och från hemmet i Umeå lediga helger. De helt lediga dagarna är enkla att räkna, man ska vara tillgänglig hela tiden. Det är den bedömningen som gjort att Handels förbundsråd beslutat om nivån på Susanna Gideonssons ersättning.

Mats Hedgren, förbundssekreterare Handels