Vi kan för varje dag som går ta del av hur varslen haglar och folk blir utan sin möjlighet till försörjning på grund av den pågående pandemin. 

Vad man vet i dag så är inte covid-19 farligare än tidigare virus. Problemet är att befolkningen inte har immunitet, vilket i sin tur innebär att väldigt många kan bli sjuka samtidigt. Det resulterar i att samhället får panik och isolerar sig med påföljden att viktiga samhällsfunktioner upphör.

Får oanade ekonomiska effekter

Att man av rädsla slutar att leva ett aktivt liv genom att ta del av samhällets utbud av olika aktiviteter innebär i sig att verksamheter som turism, hotell och restaurang, kultur och andra verksamheter som sysselsätter väldigt många människor totalt stannar. Det får naturligtvis oanade ekonomiska och psykologiska konsekvenser.

Man ska naturligtvis inte vara cynisk och förringa att andelen äldre personer med underliggande sjukdomar är en väldigt utsatt grupp, som alltid vid virusinfektioner. Därför ska man med alla medel skydda den gruppen så mycket det bara går, men när rädslan sprider sig för covid-19 bland en stor del av befolkningen blir den samhällsfarlig.

Då måste man ställa sig frågan vad som är farligast, covid-19 eller paniken!?

Väldigt mycket har avstannat

Vi kommer alla att få covid-19 och det viktigaste är självfallet att se till att så liten andel av den arbetande befolkningen får den samtidigt. I skrivande stund har inte en majoritet av befolkningen insjuknat, men däremot har väldigt många verksamheter totalt avstannat vilket är mycket bekymmersamt.

Personligen anser jag att politiker och Folkhälsomyndigheten gjort mycket bra bedömningar när man kommit med rekommendationer hur vi medborgare ska hantera situationen så att så få som möjligt insjuknar samtidigt. Dels för att ge sjukvården en möjlighet att ta hand om de mest drabbade och dels för att stoppa en pågående smittspridning som kan bli samhällsfarlig.

I dagsläget kan jag bara dra slutsatsen att vår sjukvård är väldigt dåligt rustad för den situation som vi hamnat i på grund av pandemin. Brist på skyddsutrustning, vårdplatser för intensivvårdspatienter och tester vilka som bär på smittan är det stora problemet.

En majoritet behöver inte oroa sig

Att en pandemi skulle komma är uppenbarligen ingen nyhet men tyvärr har man inte förberett sig inom sjukvården och tagit höjd för den situation som vi idag hamnat i.

Kan det möjligtvis vara så att rädslan för att inte få vård ifall man får covid-19 är den grundläggande orsaken till att en majoritet av befolkningen isolerar sig, även fast en majoritet av befolkningen inte behöver oroa sig då viruset endast innebär symptom som en vanlig influensa och aldrig kommer att kräva intensivvård?

Christer Cederlöf
Stockholm