Martin & Servera, Halmstad, september 2019.

Personal upptäckte misstänkt svartmögel på en vägg. Skyddsombudet stoppade arbetet för att inte riskera anställdas hälsa, även om ingen uppvisade symptom. Möglet sanerades kort därpå.

ABF, Ånge, februari 2019.

Problem med illamående, huvudvärk, trötthet och andning. Besvären spårades till omfattande fuktskador med bruna fläckar i taket, och skyddsombudet anmälde arbetsplatsen. Personalen fick flytta till nya lokaler.

H&M Tyresö.

H&M, Tyresö, november 2018.

Efter att personalen uppvisat tydliga reaktioner på fukt- och mögelskador i golv och vägg anmälde skyddsombudet arbetsplatsen. De anställda fick genomgå hälsoundersökningar och de mögelskadade delarna byggdes om.

Remondis Infintum, Gävle, november 2018.

Två chaufförer som arbetade för återvinningsföretaget Remondis Infintum drabbades av huvudvärk och astmasymptom efter att ha kört mögliga möbler. Möglet hade satt sig i fläktsystemen på bilarna. Efter ett skyddsstopp från Handels köptes nya fordon in.

Remondis Infintum drabbades av huvudvärk och astmasymptom efter att ha kört mögliga möbler. Möglet hade satt sig i fläktsystemen på bilarna.

Chaufförerna på Remondis Infinitum körde mögliga möbler och fick luftrörsproblem.

Netto, Trelleborg, oktober 2017.

Personalen led av klåda, utslag och svåra andningsproblem. Då upptäcktes mögel i butikens lunchrum varpå skyddsombudet stoppade arbetet. Butiken stängdes en tid och personalen fick provisoriska personalutrymmen under renoveringen.

Gallerian Sandviken, april 2017.

Personalen på Kappahlbutiken hade under en längre tid haft huvudvärk på grund av mögel kopplat till vattenläckage. Problemet spreds till andra butiker i lokalen. Först nekade fastighetsägaren att rätta till problemen, men efter en tid renoverades gallerian.

Coop Rosviksgatan, Lysekil, oktober 2016.

Anställda hade länge haft problem med rinnande näsor. Vid regn började vatten läcka in vid fönstret i fikarummet. ”Vi fick ställa dit hinkar som tömdes flera gånger per dag” säger skyddsombudet.

Till slut hittades läckan i parkeringshuset ovanpå butiken. Först i år blev lokalen återställd.

Coop Lysekil.

Facket: ”Mögel är ett problem som återkommer”

Handelsnytt har frågat samtliga av Handels 19 avdelningar om deras erfarenheter kring fukt och mögelskadade arbetsplatser.

Av de tio avdelningar som svarat uppger åtta att det är ett återkommande problem och att de haft åtminstone ett fall på sitt bord det senaste året.

Flera avdelningar anser att det är mer problematiskt när butiken hyr lokalen, eftersom fastighetsägaren ofta blir en ”bromskloss” när frågan om renovering kommer på tal.