1.

850 000 kronor i missad lön

Det var i januari i år som en chaufför på ett grönsakslager i Göteborg kontaktade Handels. Chauffören hade arbetat över 200 övertidstimmar under en månad utan att få korrekt betalt.

Efter en inledande kontroll visade det sig att felaktigheterna sträckte sig längre än till en enskild person. Under flera år tillbaka hade företaget inte betalat korrekt övertid och ob-ersättning.

Efter förhandlingar lyckades facket få tillbaka omkring 850 000 kronor fördelat på 22 anställda. Exakt vad var och en fick återbetalt varierar beroende på anställningsgrad – men cirka 38 600 per person.

– Vi förhandlade för våra medlemmar, vilket var 22 av omkring 40 anställda. Ickemedlemmar berörs alltså inte av detta. Men som jag förstår det har de kompenserats ändå, säger ombudsmannen Jerker Knutsson.

Handelsnytt har varit i kontakt med en anställd på grönsakslagret som beskriver den tidigare situationen som mycket pressad. Efter att frågan om ob och övertidsersättning löst sig ska arbetsmiljön förbättrats avsevärt.

2.

Flera a-kassor höjer avgifterna

Sedan mitten av mars har över 21 000 personer gått med i Handels a-kassa. Inflödet av nya medlemmar har tillfört nya pengar till systemet, men också nya kostnader.

Administration och handläggning har blivit kostsammare, men också den så kallade finansieringsavgiften. Det är den avgift som alla a-kassor betalar till staten för att finansiera arbetslöshetsförsäkringen. Att den har blivit dyrare hänger ihop med att regeringen höjt ersättningstaken i a-kassan.

På grund av det höjer nu flera kassor sina medlemsavgifter, däribland Kommunal, Unionen och GS. Handels a-kassa utesluter inte heller höjningar framöver, även om man i dagsläget inte fattat något sådant beslut.

– Regeringen har sagt att de höjda taken ska gälla till januari. Med vår ekonomi klarar vi det som läget ser ut just nu. Vi ska göra allt vi kan för att slippa höja. Men det beror också på hur varslen ser ut framöver, säger Kim Sandberg.

Om och när medlemsavgiften höjs är något som prövas från månad till månad. I dag kostar ett medlemskap i Handels 132 kronor i månaden.

3.

Tufft för frisörer

Hälften av frisörföretagen kan försvinna inom fyra månader, enligt branschorganisationen Frisörföretagarnas undersökning Frisörbarometern. På Klippkompaniet i Karlshamn går det förhoppningsvis inte så illa, tror frisören Gitte Ejdetjärn som jobbar där. Men utgifterna ses över.

– Det är ett litet företag så vi behöver pussla från alla håll för att det ska gå ihop. Vi tar till exempel inte in stora lager med produkter nu, utan köper bara på oss det vi måste ha för tillfället, säger hon.

För att förhindra smittan arbetar hon och kollegorna nu ofta med visir och handskar. Särskilt med äldre kunder.

– När de kommer kan vi ta på oss visiren för att lugna ner både dem och deras barn. Vi använder dem även när vi gör ögonbryn till exempel. Då har vi handskar också, för då rör vi ju vid deras ansikten, säger Gitte Ejdetjärn.

4.

Enligt det amerikanska handelsfacket UFCW har minst 65 av deras medlemmar omkommit i covid-19. Siffrorna har rapporterats in av fackförbundets lokala organisationer. Enligt dessa har nära 10 000 medlemmar smittats av viruset.

Ordförande Marc Perrone anser nu att behoven av bättre skydd och mer omfattande sociala skyddsnät är stort.

– Personalen skrev aldrig på för att arbeta i frontlinjen av en sådan här kris, men ändå är det precis vad de tvingas göra nu. Det behövs snabbt bättre skydd innan fler liv går till spillo, säger han i ett uttalande.

Dödsfallen bland butiksanställda tas även upp i en artikel i Washington Post. Där lyfts skarp kritik fram mot kedjor som Kroger, Walmart och Whole Foods. Kritiken rör bristande säkerhetsrutiner och att information om corona-utbrott på enskilda arbetsplatser ska ha mörkats. Flera anställda vittnar också om att man uppmanats att gå till jobbet, trots att de varit sjuka.