1.

Det var tidigare i somras som anställda på Ica Supermarket Servett i Lerum utanför Göteborg slog larm till Handels lokala avdelning.

– Vi hade ett möte och gick igenom vad som hade hänt. De ville inte ses på arbetsplatsen. Det handlar om en slimmad organisation där det har förekommit kränkningar, säger Henry Andersson, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels i Göteborg.

Under mötet framkom att personal gråtit på vägen hem efter jobbet. Detta på grund av ett högt arbetstempo och en kultur där chefer fäller kränkande kommenterar om anställda framför kunder. Några anställda har mått så dåligt att de fått panikångestattacker och till och med kräkts.

Det handlar om en slimmad organisation där det har förekommit kränkningar

Henry Andersson, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels i Göteborg

Henry Andersson har ställt krav på riskbedömning, att ledningen ska ta fram en åtgärdsplan mot kränkande särbehandling samt att man ska ta hjälp av företagshälsovård.

Butiken har kommit med svar och dragit igång en rad åtgärder. Men Henry Andersson är ändå inte helt nöjd och vill nu att Arbetsmiljöverket ska granska situationen.

Joacim Folme är handlare på Ica Supermarket Servett. Han anser att butiken och ledningen inte begått några fel. Tvärtom känner han sig trygg med arbetsmiljön och hur arbetsmiljöarbetet fungerar bra.

Jag känner verkligen inte igen mig i det som sägs.

Joacim Folme, handlare på Ica Supermarket Lerum

– Jag känner verkligen inte igen mig i det som sägs. För cirka ett år sedan gjorde vi en väldigt stor omorganisation med fokus på struktur och arbetsmiljö. I samband med detta annonserades även att flera avdelningar skulle försvinna, bland annat förbutik och kontor, skriver han i ett mejl till Handelsnytt.

2.

Ica:s lager i Helsingborg är så proppfullt med varor att branddörrar och nödutgångar blockeras. Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsmiljön förbättras, annars riskerar Ica vite.

Det är när varor ska ut från lagret som det blir problem. Utlastningsytan är helt enkel för liten och trång för alla de varor som ska köras ut till butikerna. Att människor i början av pandemin hamstrade livsmedel gjorde inte saken bättre.

Vi har tröttnat på att vi bara ”släcker bränder”

Skyddsombuden på Icas lager i Långeberga Helsingborg.

I slutet av maj anmälde fem skyddsombud på Icas lager i Långeberga, Helsingborg den dåliga arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. I anmälan framkommer att problemet med för trånga utlastningsytor har påtalats under flera år.

– Vi vill ha en lösning på orsaken till problemet. Vi har tröttnat på att vi bara ”släcker bränder”, skriver de fem skyddsombuden i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Efter anmälan har Ica tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön vid utlastningen. Åtgärderna ska vara genomförda vid årsskiftet annars riskerar Ica ett vite på 80 000 kronor.

– Jag ser inga problem att hinna med det, säger Håkan Erlandsson, logistikchef på Ica lagret Långeberga i Helsingborg.

3. 

Efter att Susanna Gideonsson lämnade Handels för LO i juni har det skett ett skifte på stolarna i Handels verkställande utskott, VU.

Det är sedan tidigare känt att den tidigare 1:e viceordföranden Linda Palmetzhofer kliver in som ny ordförande, och att Elisabeth Brandt Ygeman tar över hennes position. Men vem som bli 2:e vice ordförande har varit ett frågetecken – fram tills nu. Valberedningen föreslår Mats Hedgren, den nuvarande förbundssekreterare, till posten.

Det är väldigt kul och hedrande på alla sätt.

Mats Hedgren om nomineringen

– Det är väldigt kul och hedrande på alla sätt. Men jag ställer bara upp fram till kongressen om åtta månader. Därefter känner jag att jag börja komma upp i en ålder att jag inte vill bli vald på fem år till, säger Mats Hedgren till Handelsnytt 

Mats Hedgren började sin bana på Handels i Stockholm 1983, då med en bakgrund som lagerarbetare och chaufför. Han har både jobbat som ombudsman, samt varit chef för Handels avdelningar i Uppsala och Västerås. Sedan 2016 är han förbundssekreterare för förbundet.

De officiella valen till VU sker på ett extrainsatt förbundsråd den 1 september.

4.

I april, maj, juni och jul i år fick totalt 32 813 personer ersättning beviljad från Handels a-kassa. Detta jämfört med 22 782 under samma månader föregående år. I procent blir det en ökning med 44 procent.

– Arbetslösheten är högre än tidigare. Detta samtidigt som man infört generösare regler, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels a-kassa.

Arbetslösheten är högre än tidigare. Detta samtidigt som man infört generösare regler

Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels a-kassa.

På grund av det höga söktrycket ligger dock Handels a-kassan efter i handläggningen. Siffrorna kan därför komma att bli ännu högre. I april sökte till exempel fyra gånger så många om ersättning jämfört med 2019.

– Tittar man bara på maj och juni har vi nu 1 800 ärenden som vi behöver hantera. Vi vet inte hur många av dem som får bifall eller avslag. Så siffran kan öka, säger Kim Sandberg.