Det är när varor ska ut från lagret som det blir problem. Utlastningsytan är helt enkel för liten och trång för alla de varor som ska köras ut till butikerna. Att människor i början av pandemin hamstrade livsmedel gjorde inte saken bättre. I slutet av maj anmälde fem skyddsombud på Icas lager i Långeberga, Helsingborg den dåliga arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket.

Problemen har påtalats i flera år

I anmälan framkommer att problemet med för trånga utlastningsytor har påtalats under flera år. Rapporter och åtgärder har gjorts men grundproblemet kvarstår: varupallarna är fler än vad som får plats. När den tänkta platsen för varupallen är upptagen ställs pallen där det finns plats, vilket gör att gångvägar, nödutgångar och branddörrar blockeras. Truckarna kan heller inte parkera där de ska utan tvingas stanna i körbanan och rulla in pallarna. Det blir kö, vilket skapar stress hos de anställda som har ett ackord att förhålla sig till.

– Vi vill ha en lösning på orsaken till problemet. Vi har tröttnat på att vi bara ”släcker bränder”, skriver de fem skyddsombuden i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Riskerar 80 000 kronor i vite

Efter anmälan har Ica tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön vid utlastningen. Åtgärderna ska vara genomförda vid årsskiftet annars riskerar Ica ett vite på 80 000 kronor.

– Jag ser inga problem att hinna med det, säger Håkan Erlandsson, logistikchef på Ica lagret Långeberga i Helsingborg.

Han håller med om att grundproblemet är att det kan bli väldigt mycket varor stundtals, som under helger, storhelger och nu under pandemin. Antalet varor har även ökat över tid och en utbyggnad av lokalerna har gjorts. Men större lokaler är inget alternativ denna gång. I stället ska lagrets lokaler användas bättre. Linjer ska visa var varupallarna kan ställas och buffertytor ska finnas. Även mer nattarbete kan bli aktuellt så att det inte blir så många varupallar under dagen. En av de 38 punkterna i handlingsplanen är att säkerställa samsyn med skyddsombuden.
– Vi jobbar också med ledarskap, beteenden och rutiner så att varupallarna ställs rätt. Ibland landar det i att det inte finns tillräckligt med plats. Ibland kanske man inte tänker på konsekvenserna utan bara tänker att den inte ska stå där så länge, säger Håkan Erlandsson.

Problemen har påtalas under en längre tid men först nu efter anmälan till Arbetsmiljöverket kommer en handlingsplan. Varför kom den inte tidigare?
– Ett arbetsmiljöarbete var i gång före Arbetsmiljöverket, kanske inte fullt ut i samma omfattning, men nu har vi fått en möjlighet att samla styrkorna.

Fotnot: Handelsnytt har sökt skyddsombuden som vill i dagsläget inte kommentera anmälan.