Manhattan som ligger i centrala Stockholm har porrbiograf och darkrooms och de säljer sexleksaker och sexvideos. Klubben skickade i slutet av förra året en ansökan till Arbetsmiljöverket om att få göra undantag från arbetstidslagen. Detta för att kunna ha tre kassörer som jobbar natt. Myndigheten sa nej och klubben överklagade till förvaltningsrätten som nu avgjort frågan. 

Enligt arbetstidslagen ska anställda ha minst elva timmars sammanhängande ledighet per dygn. Den så kallade dygnsvilan ska dessutom innehålla de fem timmarna mellan midnatt och klockan fem på morgonen. 

Inget kollektivavtal

Om ett företag har kollektivavtal kan parterna komma överens om nattarbete. Om det inte finns något kollektivavtal kan Arbetsmiljöverket utfärda ett undantag. Då ska det handla om viktiga samhällsintressen och servicebehov, till exempel vård och transporter. 

Domstolen håller med Arbetsmiljöverket att en porrbiograf inte innebär sådana särskilda skäl.

Fackförbunden Handels och Unionen har fått tillfälle att yttra sig. Handels har avböjt för att biografer inte ingår i deras område och Unionen har inte svarat.