Beslutet innebär att anställda kan förlora så mycket som 1 500 kronor i månaden. Beskedet har väckt stor ilska bland personalen, rapporterar Aftonbladet.

– Ledningen säger att det är tufft just nu och att vi måste spara. Men det finns pengar i bolaget. Och utan oss hade de inte tjänat något alls, säger en anställd i Stockholmsområdet till tidningen.

Ledningen säger att det är tufft just nu och att vi måste spara. Men det finns pengar i bolaget. Och utan oss hade de inte tjänat något alls

Anställd på H&M

Uppgiften bekräftas av H&M i ett mejl till Aftonbladet.

– Alla former av bonus- och provisionsutbetalningar har tillfälligt stoppats som en följd av covid-19. I Sverige gäller detta tills vidare, skriver H&M:s pressavdelning.

Provisionsmodellen kritiserad redan innan

Handelsnytt har i flera artiklar rapporterat om H&M:s provisionsmodell, som förändrades redan innan pandemin. I ett öppet brev i Handelsnytt kritiserade personalen på H&M Torp Köpcentrum i Uddevalla den nya modellen, som man menar gjorde det omöjligt för dem att nå kriterierna för att få provision.

”Provisionen som vi har i dag är en betydande del av våra redan låga handelslöner, faktiskt flera tusen per år beroende på hur många timmar man är anställd på. Den påverkar även vår semesterlön samt vår pension. I och med att det nya systemet genomförs kommer det praktiskt taget vara omöjligt för oss att klara de nya kriterierna” skrev personalgruppen i brevet.

Kan ge vinst till aktieägare

Ilskan kring att provisionen nu stoppas helt kan även kopplas till att H&M fortfarande överväger att ge aktieägarna utdelning till hösten. Det är något bolaget skrivit om i sin bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet 2020.

”Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens bedömning i dagsläget är att det finns goda utsikter för en kontantutdelning under hösten 2021” står det att läsa i den.

Har tagit emot stora stöd

Samtidigt har H&M haft det kämpigt under pandemin, och förlusten uppgick till hela 1,4 miljarder mellan december 2020 och februari i år. Bolaget har också mottagit stora statliga stöd.

En genomgång av Handelsnytt visar att klädkedjan är det handelsföretag som tagit emot överlägset mest omställningsstöd i Sverige, närmare 82 miljoner kronor.

Enligt Aftonbladet är den totala summan som H&M fått i statligt stöd i Sverige 292 miljoner kronor.