Vi i handeln har helt ohållbara arbetsvillkor, framför allt vi unga. Vi jobbar på korta kontrakt där chefen i praktiken kan säga upp oss utan att berätta varför, utan arbetsbrist och utan att blanda in facket. Vi väntar på att bli inringda, vi ger upp våra privatliv för att framstå som pålitliga.

Det vi saknar och desperat efterfrågar är trygghet och förutsägbarhet. Vi vill veta att vår lön räcker till att betala hyran, veta hur vi jobbar nästa vecka, veta att vi faktiskt kan nyttja den tvättid som vi bokade in för veckor sedan. Vi vill kunna skriva på ett förstahandskontrakt eller ta ett bolån. Vi vill kunna känna ekonomisk trygghet nog för att kunna starta familj, känna trygghet nog i vår anställning för att kunna säga ifrån när något är fel.

Tryggare anställningar nu!

I dag kan arbetsgivare anställa på korta kontrakt trots permanenta behov. Så kan vi inte ha det. Vi kräver tryggare anställningar, nu! Det ska både politiker och arbetsgivare veta. 

Jack Hansson och Oskar Leinonen

Om Ulla, 82, kan visa omtanke för oss inom handeln genom att vända varorna rätt på kassabandet, då borde arbetsgivarna kunna visa omtanke genom att anställa sin personal på den anställningsform som de själva säger ska vara norm på svensk arbetsmarknad, det vill säga heltid tillsvidare.

Arbetsmoral?

Arbetsgivarna vill ha fler ”huvuden”, fler att ringa in när någon blir sjuk eller när de sent inser att de underbemannat. Men det är inte rimligt att vi ska behöva offra privatliv och hälsa för att butikerna ska vara bemannade på gränsen.

Unga i handeln beskrivs ofta som personer utan arbetsmoral. Ändå är det vi unga som jobbar mest utöver den arbetstid vi faktiskt är anställda på. Tänk er att jobba 300 procent av er kontrakterade tid och ändå påstås vara utan arbetsmoral. Arbetsgivare vill både äta upp kakan och behålla den. De vill att folk ska stå redo men inte betala för jour.

Otrygghet drabbar många

De otrygga anställningarna drabbar förutom direkt berörda även kollegor som konstant får lära upp nya personer, de drabbar dem som ska jobba i den slimmade bemanningen, de drabbar arbetare i hela branschen som lider av att en stor del av kollegorna i praktiken står rättslösa och inte kan kräva något eller ens säga ifrån.

Vi kräver tryggare anställningar. Avskaffa allmän visstid och stärk rätten till heltid. Under tiden behöver arbetsgivarna ta sitt ansvar genom att inte utnyttja den svaga lagstiftningen till att hålla oss gisslan i vår strävan efter trygghet och stabilitet.