Som skyddsombud kan du vara med och förbättra din arbetsplats. Uppdraget har gjort mitt jobb roligare”, säger Emma Lindqvist, som är inne på sitt tredje år som skyddsombud på Ica Kvantum Fjällbacken i Gävle.

Kolsvart och otryggt

När Emma Lindqvist hade blivit vald till skyddsombud tog hon tag i två frågor direkt, belysningen på baksidan av butiken och en mångårig konflikt mellan medarbetare.

– Det var kolsvart där vi har våra cyklar och bilar. Vi stänger klockan 23 så det kändes väldigt otryggt att gå ut där.

Butikschefen hade försökt att lösa problemet, men fastighetsägaren som är ansvarig för belysningen hade inte gjort något åt det. Emma Lindqvist skrev en så kallad 6:6a-anmälan och hotade att skicka den till Arbetsmiljöverket. Kort därefter fick de belysning.

– Jag fick mycket hejarop från kollegorna, för det här hade man pratat om länge och nu blev det äntligen gjort.

Jag fick mycket hejarop från kollegorna, för det här hade man pratat om länge och nu blev det äntligen gjort.

Emma Lindqvist

Rakt in i hetluften

Den infekterade konflikten som länge skapat dålig stämning på arbetsplatsen var en större utmaning. Emma Lindqvist kände att många stod bakom henne när hon tog upp frågan som ett arbetsmiljöärende.

– Jag var inte beredd på att det var så krävande, jag kastades in i hetluften direkt. Men så här i efterhand kan man säga att det var bra, jag tvingades lära mig mycket på kort tid. Många var tacksamma att konflikten gick att lösa.

Det här gör skyddsombud

Skyddsombudet (eller arbetsmiljöombudet) är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor. Hen har inget ansvar för arbetsmiljön, men ska delta vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön. Till exempel ombyggnader, omorganisationer, stress och belastningsfrågor.

Ombudet väljs av de anställda på arbetsplatsen. Vanligtvis är skyddsombud fackligt anslutna men det är inget krav. Alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud.

Arbetsgivaren måste berätta för ombudet om förändringar som rör arbetsmiljön och nya skyddsombud ska få utbildning på arbetsgivarens bekostnad

Skyddsombudet kan kräva att arbetsgivaren sätter in åtgärder om det finns brister i arbetsmiljön. Om det inte görs något åt problemen kan ombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud.

Skyddsombudet kan stoppa arbetet för anställda och inhyrda om hen anser att det är fara för liv och hälsa. 

Nu är Emma Lindqvist i färd med att göra sin första medarbetarundersökning. Den handlar om arbetssituationen, arbetstider och scheman. Hur man mår med sina kollegor.

– Det känns roligt och utmanande. Startar man ett sådant här arbete får man också förväntningar på att problem ska lösas. Och där ligger en utmaning, att det inte bara rinner ut i sanden.

Den gamla rampen, som används vid onlinehandel, var otjänlig, hade fel vinkel och personal halkade. Efter att Emma Lindqvist lyfte frågan byttes rampen ut.

Hjälp hoppas hon få både av arbetsgivaren och av facket. Hittills har hon inte ångrat att hon tog uppdraget som skyddsombud.

– Det är ett stort ansvar att vara skyddsombud. Därför tycker jag att man behöver vara två och det kommer vi att bli nu, säger Emma Lindqvist.

Skyddsombuds-duo på Ikea

Lite psykolog och lite byggnadsingenjör, så sammanfattar Eva-Britt Rinnström och Peter Söderlund sina uppdrag som skyddsombud. På Ikea Gävle finns fem skyddsombud. När Eva-Britt Rinnström blev tillfrågad var hon tveksam över om hon var tillräckliga insatt i arbetsmiljöfrågor.

– Men det behövde jag inte oroa mig för, det finns rutiner och manualer. Dessutom får man gå bra kurser.

Eva-Britt Rinnström är skyddsombud på Ikea i Valbo. Här är hon tillsammans med Anna Madsen Andersson som är ordförande i Handelsklubben.

Skyddsombuden på Ikea Gävle har regelbundna möten som följer en årscykel, med arbetsmiljöronder i maj och november.

– Varje vecka har vi säkerhetscheck och kollar fria nödutgångar eller farliga lampsladdar eller mattkanter om står upp, förklarar Peter Söderlund, som är butikens huvudskyddsombud.

”Behöver inte vara ingenjör”

Vid varje förändring i varuhuset, en ombyggnad eller nya arbetssätt, måste det alltid göras en riskanalys och då är ett skyddsombud med.

– Det finns checklistor för det, så man måste inte vara utbildad byggnadsingenjör för att hänga med. Men man blir ganska kunnig efter ett tag.

– Sedan har vi arbetsmiljökommittémötena med frågor som rör rehab, tillbud, olycksfall och lite sjukskrivningar, fyller Eva-Britt Rinnström i.

– Många tänker att vi jobbar med arbetsmiljöolyckor, men det handlar mycket om ett systematiskt arbetsmiljöarbete med den psykosociala delen, säger hon.

Stress, dålig organisation, mobbning och kränkande särbehandling är faktorer som kan leda till psykisk ohälsa och sjukskrivning.

– Vi är med som stöd i rehabärenden, bevakar att de anställda får den hjälp de har rätt till. Man behöver inte vara psykolog, däremot se till att de får veta att det finns psykologhjälp att få.

Bör vara minst två

Eva-Britt Rinnström och Peter Söderlund tycker att man bör vara minst två skyddsombud på en arbetsplats, men understryker att man aldrig är ensam även om man skulle vara ensam med uppdraget.

Det finns mycket stöd att hämta från facket och från skyddsombudsgrupper på sociala medier.

– Varje arbetsplats är skyldig att ha ett skyddsombud. Alla medarbetare har rätt till ett skyddsombud. Arbetsgivaren är skyldig att betala utbildningen. Så det är bara att köra, det är kul och lärorikt, sammanfattar de.

Skyddsombuden på Ikea i Gävle har all support de behöver från arbetsgivaren.

– Både de och vi ser det som ”winwin”, mår de anställda bra så går affärerna bra, säger Peter Söderlund.

Handels: Vi måste stå upp för rätten att ha skyddsombud

Krister Colde, ombudsman på Handels, vill slå vakt om skyddsombuden.

Rätten och möjligheten att utse skyddsombud måste vi slå vakt om, det är inget vi bara kan ta för givet.

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

– Vi får fler och fler tysta arbetsplatser. Många skyddsombud vågar inte ställa krav på arbetsgivaren. På många arbetsplatser i dag är skyddsombudet bara ett namn på ett papper, menar han.

Det leder på sikt till otryggare arbetsmiljö.

– Det finns bra exempel som Ikea och många butikskedjor inom handeln, men i stort är jag orolig för utvecklingen för våra skyddsombud. Rätten och möjligheten att utse skyddsombud måste vi slå vakt om, det är inget vi bara kan ta för givet.

Facebookstöd

Är du själv skyddsombud eller intresserad av deras arbete? Gå med i Facebookgruppen

”Support your local skyddsombud!”.