Peter Sillén plockar med hjälp av systemet Pick by voice. Ett problem just på fryslagret är att systemet utgår från varje anställds egen röst – men om man blir stel i käkarna ändras rösten. Då har datorn svårt att känna igen ens kommandon, berättar han.

Trettio minus. Näshåren fryser direkt. Sedan börjar kinderna värka. För den som varit inne på Coops fryslager i Enköping en längre stund är ögonfransarna tunga av frysta droppar. Det är frost runt ansiktena på de maskerade männen på truckar som susar fram och tillbaka mellan fryspizzor, glass och bröd. De vet precis vart de ska. 

Som på många andra lager används systemet Pick by voice. En röst i ett headset som hela tiden säger åt dig vad du ska göra. Åk till den hyllan, plocka så många lådor där, åk till nästa hylla och så vidare. Du svarar hela tiden datorrösten genom att bekräfta när du plockat klart en låda. 

Loggar varje paus

– Jag jobbar som robot, skämtar Mohammed Abdi, när han stannar till med trucken. Men han tycker att systemet underlättar arbetet och gör att han plockar effektivt. Ibland kan det dock bli stressigt, om det blir många truckar samtidigt i någon av gångarna. Då måste han stå still och vänta på sin tur. 

Mohammed Abdi.

Pick by voice loggar så kallad nyttjandegrad – hur mycket av arbetstiden som man plockar, och hur mycket av tiden som består av till exem­pel värmepauser, raster, trafikstockning mellan lagerhyllorna eller att hjälpa en kollega som vält en pall med glass. 

Handels har gjort en enkätundersökning bland medlemmar som visar att det på 70 procent av lagren används någon typ av digital loggning, som till exempel Pick by voice. 

Arbetsgivare får inte övervaka anställda

Det är olagligt att använda systemen för något annat än det de är till för. En arbetsgivare får alltså inte arbetsleda eller övervaka anställda i realtid via Pick by voice.

Men undersökningen visar att nästan en tredje­del av de lageranställda blir realtidsöver­vakade på sitt arbete. Framför allt handlar det om plocksystemen, ibland i kombination med kamera­bevakning. På dessa arbetsplatser upp­lever 40 procent av de anställda att det är integritets­kränkande. Där anställda övervakas, men inte i realtid, upplever bara 16 procent att det är integritetskränkande. 

Problem med tidigare arbetsgivare

Coop hyrde tidigare ut fryslagret i Enköping till en tredje part som drev det. 

– Den arbetsgivaren jagade oss med siffror på hur vi presterat varje dag. Vi kom till slut överens om att de får titta på hur mycket eller lite vi plockar men aldrig använda det emot oss, säger Tobias Karlsson, ordförande i fackklubben på lagret. 

Tobias Karlsson är Handels klubbordförande på lagret. Han har tagit många diskussioner med arbetsgivaren om plocksystemet genom åren.

Nu har Coop tagit över driften av sitt lager. I dag används informationen från Pick by voice framför allt till att utvärdera arbetsinsatsen under utvecklingssamtalen. De flesta anställda vi pratar med är överens om att det i dag fun­gerar ganska bra. Så länge man plockar det man ska är det ingen som klagar. 

– Om cheferna tycker att det är kul att sitta och titta vad jag gör hela tiden får de väl göra det. Men det känns som att det handlar om frihet under ansvar. Om du ligger bra till kan du ta lite extra paus men om du går och slöar så kan du inte göra det, säger Peter Sillén, som kommit ut från fryslagret för att ta en värmepaus vid kaffemaskinen. 

Peter Sillen.

Måste ständigt ta hänsyn till kylan

På just ett fryslager är kylan en ständig följeslagare som du måste ta hänsyn till. Börjar du väl frysa är det kört. Och har du ätit eller sovit dåligt kan du vara extra känslig och behöva fler värmepauser. 

– Det är klart att om du har väldigt mycket pauser under en längre tid kommer cheferna och frågar. Då kan det vara bättre att berätta: ”I dag kommer jag ha en pissdag för jag har sovit jättedåligt”. Då kanske det finns andra uppgifter man kan göra utanför själva frysen, säger Tobias Karlsson. 

Han tror dock att det är lättare för honom som facklig och fast anställd att ifrågasätta om cheferna klagar. 

– Jag tror att det är större nackdelar med Pick by voice för dem som har otrygga anställ­ningar. Det är många bemanningsföretag i hela logistik­branschen och det kanske är lättare att pressa på där. 

Risk att bemanningsanställda känner sig pressade

Det har hänt att facket fått höra från bemanningsanställda på fryslagret att de känt sig pressade, men det har varit svårt att bevisa. 

Terminalchefen Stefan Mogren säger att han inte känner igen några sådana klagomål. 

– Vi tittar på siffror för det totala skiftet. Det är samma krav och förutsättningar oavsett vilket företagsnamn som står på din tröja. 

Stefan Mogren.

Påverkar arbetsbelastning och social kontakt

Enligt Handels undersökning är de största problemen med plocksystemen på lager att det påverkar arbetsbelastningen och den sociala kontakten med kollegorna. I och med att systemen loggar varje paus undviker man att stanna upp och byta ett par ord med kollegorna. Att känna sig konstant övervakad gör att tempot dras upp och arbetsbelastningen blir större, menar Handels.

På fryslagret i Enköping är både chefen och de anställda överens om att just dessa problem inte är så stora. Få vill stå still och prata i 30 minusgrader. Man gör sina timmar i frysen och tar snacket under raster och pauser i värmen. 

Emeh Izuchekuwo stretchar i värmen inne i fikarummet.

Minskar andelen övertid

Finns det några fördelar med Pick by voice då? Alla verkar hyfsat överens om att det är ett effektivt sätt att plocka varor på. Att ha allt du behöver veta i ett headset, i  stället för block och penna, gör att du slipper ta av och på vantarna i frysgrader och har händerna fria. 

Tobias Karlsson tycker att det finns många fördelar – om det sköts rätt. 

– Vi har en bra arbetsgivare. De skulle kunna ta in så mycket mer information om oss men det gör de inte. Systemet gör det lättare att bemanna rätt. Utan det skulle vi nog ha mycket mer övertid. Och så är det ett rätt skönt sätt att jobba på. Man är i sin egen lilla värld. Rösten i lurarna säger åt en vad man ska göra. Man behöver inte tänka så mycket. 

Nour aldin Abu Fariz tar en kafferast.

Mellan alla frostiga gubbar på fryslagret åker en man i t-shirt förbi i en truck. Han har lyxjobbet i dag – att köra värmetruck. Det kan vara 60 graders skillnad mellan glasburen i trucken och den omgivande frysen. Nästan lika stor skillnad är det att gå från fryslagret och ut en solig vårdag. Kinderna och näshåret börjar tina. Det gör lite ont. 

PS. Lagerarbetare har skidmasker som gör att de inte förfryser sina kinder. Det är bara naiva reportrar som går in på ett fryslager med oskyddat ansikte. 

Pick by voice – detta gäller

Förhandling

Om företaget vill införa ett nytt plocksystem som mäter prestationer, som Pick by voice, måste detta först förhandlas med facket. Systemet ska också riskbedömas ur ett arbetsmiljö­perspektiv.

Prestationsinfo

Det är tillåtet att samla in information från plocksystem på gruppnivå för att kunna betala ut prestationsbaserad lön som ackord eller provision. 

GDPR-regler

Om prestationerna går att koppla till individer gäller dataskyddsförordningen, GDPR. Anställda måste informeras om vilken data som samlas in, vem som har tillgång till den och vad syftet är. 

… och det här är förbjudet

Det är inte tillåtet att samla in data för andra ändamål än vad som var tänkt från början. Det är alltså förbjudet att till exempel övervaka eller arbetsleda personal i realtid med hjälp av plocksystem. 

Så upplever lagerarbetare Pick by voice

Ur Handels rapport Ständigt övervakad på jobbet.

Så tycker lagerarbetare om systemet – röster från Handels undersökning

”Ett system som ser ens senaste plock eller senaste inpackade vara på hyllan så de alltid kan se hur mycket man har kvar på en runda eller om man tagit en längre paus mitt i ett plockvarv eller mellan varven.”

 ”Det upplevs stressande med micromanaging. Det ska inte bevakas under pass utan i efterhand men det missbrukas av personer i ansvarsroller.”

 ”Allt kollas, hur länge du tar rast/paus eller är på toa osv.”

”Man vågar inte göra det som krävs för att göra ett bra jobb, istället gör man det som ser bra ut på datorn, jag har också blivit intagen på möte och tillsagd att jag inte borde jobba kvar när dom tyckte att jag presterade för dåligt”

”Generellt så ökar stressen pga övervakningen. Eftersom de som övervakar vad man gör individuellt inte får en helhetssyn över arbetspasset utan enbart ren ”produktion” så upplever jag och arbetskollegor en orättvisa samt missvisande statistik. Denna statistik används mot oss, de anställda, som i sin tur slarvar pga stress och klagomål, eller rent av sänker arbetsmoral vilket skapar en kedjereaktion av försämrad arbetsmiljö.”

Vi är inte längre människor vi är siffror och robotar och väntas jobba därefter med…den sociala biten är lika med noll.. men vad gör detta, vi är förbrukningsvaror som man lätt byter ut..”

”Man är mer sur då man inte får prata. Man ska alltså vara tyst 9 h i sträck. Katastrofalt. Kan förstå att man inte ska prata hela tiden men att prata i 2-3 minuter då o då borde inte skada.”

”Pratar mindre med kollegor för annars blir man tillsagd och i vissa fall har folk blivit uppsagda i sin provanställning.”

Om Handels undersökning

Rapporten Ständigt övervakad på jobbet bygger på en enkätundersökning som skickades ut i maj 2021 till handelsmedlemmar i butik och på lager. Av de 8 700 personer som fick enkäten svarade 1 200 personer, vilket är en svarsfrekvens på 14 procent. Svaren har viktats utifrån kön och ålder. 222 av de svarande är lagerarbetare.