För drygt ett år sedan infördes lagen om tillträdesförbud i butik. Den ger möjlighet att porta kunder som begår brott eller trakasserar anställda. Nu har Svensk Handel gått igenom samtliga 510 beslut från åklagare. Bara en dryg tredjedel, 181, ledde till att personen får tillträdesförbud.

Går snabbt att porta en person

Rapporten visar att det går snabbt för en handlare att få en person portad – i snitt 13 dagar. I 75 procent av fallen leder tillträdesförbudet till att personen inte återvänt till butiken.

– Vi kan konstatera att lagen om tillträdesförbud faktiskt fungerar för att få bort människor som upprepade gånger skapar osäkerhet i butiksmiljöer. Vårt största problem idag är att allt för många ansökningar avslås på tveksamma grunder, eller i värsta fall, inga grunder alls, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Oklart varför många får avslag

Enligt rapporten finns det flera orsaker till att åklagare avslår handlares ansökan om tillträdesförbud. Det kan till exempel bero på att personen bara begått ett enstaka brott, och att det inte finns anledning att tro att det ska upprepas, eller att handlare inte lyckas beskriva hur allvarliga problemen är. Men den vanligaste anledningen är att personen inte är dömd för tidigare brott i butiken.

Svensk Handel kritisk till åklagarna

Svensk Handel menar att lagen inte kräver att en person är dömd för brott i butiken och är kritiska till att så många förbud avslås på dessa grunder. Kammaråklagare Isabelle Bjursten har tidigare sagt till Handelsnytt att lagen är för ny för att kunna göra en analys och ge tydligare riktlinjer om vad som ska gälla.

Ett annat stort problem är att i hälften av ärendena har åklagaren inte motiverat varför de ger ett avslag. Något som gör det svårt för handlare att förstå hur de ska kunna överklaga eller komplettera en ansökan.