Lön på Coop

Detta ska du som lägst ska ha i lön om du jobbar på en Coop-butik:

Ålder   Timlön     Månadslön
16 år    98,34       16 325              
17 år    100,79      16 731                   
18 år    150,35      24 958                  
19 år     153,24     25 438                   

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
1 år      155,58      25 827
2 år     157,61    26 163              
3 år     165,38      27 453

På en stormarknad ska du som lägst ha:
Ålder   Timlön     Månadslön
16 år    112,77      18 719                   
17 år    120,28      19 967  
18 år    150,36     24 959                  
19 år    153,19      25 429                     
20 år   156,83      26 034

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
19 år med 1 års branschvana: 155,02      25 734 
20 år med 1 års branschvana: 158,64     26 334
20 år med 2 års branschvana: 160,45     26 634 

Lönerna gäller från 1 april 2024 till och med 31 mars 2025.

OB på Coop

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-lördag 05–06                          50 %

Måndag-fredag kl. 18.15 –20.00         50 %

Måndag-fredag efter kl. 20.00             70 %

Lördagar efter kl. 12.00                        100 %

Söndagar och helgdagar                       100 %

Med lördagar jämställs jul-, nyårs- och midsommarafton.

Lönetillägg på Coop

Du har rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Arbetstider och ledighet på Coop

  • Schemat ska gälla i minst tolv månader och du ska få hela schemat minst en månad i förväg.
  • Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på Coop

  • Du har rätt att bestämma 4 valfria dagar som du vill vara ledig. Utöver det har du också rätt att vara ledig första maj. Du behöver meddela detta skriftligt och före årsarbetstidsschemat bestäms.
  • Du har rätt att vara ledig 18 helger per år.
  • Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. MEN chefen har rätt att bestämma när under sommaren (juni–augusti).

Pensionspengar på Coop

  • Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger summan av 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 22 år. Inkomstbasbeloppet ändras varje år. Det är pensionsmyndigheten som räknar ut beloppet.
  • Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Artiklar om Coop

Läs fler artiklar om Coop här!

Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444. De kan ge svar, rådgivning och avgöra om en medlems ärende behöver skickas vidare till ombudsman.

Källor: Kollektivavtalet med Handels och KFO/Fremia för butiker och stormarknader, Handels, Semesterlagen.