Lön på Coop

Detta ska du som lägst ska ha i lön om du jobbar på en Coop-butik:

Ålder   Timlön     Månadslön
16 år    88,35       14 667                   
17 år    90,80       15 073                  
18 år    137,04      22 748                  
19 år    139,93      23 228                  

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
1 år      142,27      23 617
2 år     144,30      23 953                 
3 år     152,07      25 243

På en stormarknad ska du som lägst ha:
Ålder   Timlön     Månadslön
16 år    102,78     17 062                   
17 år    109,63     18 199                    
18 år    137,04     22 749                   
19 år    139,87     23 219                    
20 år   143,52     23 824

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
19 år med 1 års branschvana: 141,71      23 524 
20 år med 1 års branschvana: 145,33    24 124 
20 år med 2 års branschvana: 147,13    24 424 

Anställda med minst 3 års branschvana eller motsvarande yrkesutbildning kombinerat med minst ett års branschvana ska som lägst ha 152,63 kronor i timlön och 25 337 kronor i månadslön.

OB på Coop

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-lördag 05–06                          50 %

Måndag-fredag kl. 18.15 –20.00         50 %

Måndag-fredag efter kl. 20.00             70 %

Lördagar efter kl. 12.00                        100 %

Söndagar och helgdagar                       100 %

Med lördagar jämställs jul-, nyårs- och midsommarafton.

Lönetillägg på Coop

Du har rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Arbetstider och ledighet på Coop

  • Schemat ska gälla i minst tolv månader och du ska få hela schemat minst en månad i förväg.
  • Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på Coop

  • Du har rätt att bestämma 4 valfria dagar som du vill vara ledig. Utöver det har du också rätt att vara ledig första maj. Du behöver meddela detta skriftligt och före årsarbetstidsschemat bestäms.
  • Du har rätt att vara ledig 18 helger per år.
  • Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. MEN chefen har rätt att bestämma när under sommaren (juni–augusti).

Pensionspengar på Coop

  • Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger summan av 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 22 år. Inkomstbasbeloppet ändras varje år. Det är pensionsmyndigheten som räknar ut beloppet.
  • Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Facket på Coop

  • Det finns drygt 103 skyddsombud som arbetar med arbetsmiljöfrågor.
  • Runt 8 500 som jobbar i en Coop-butik är medlem i facket.
  • Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444

Om Coop

Källor: Kollektivavtalet med Handels och KFO/Fremia för butiker och stormarknader, Handels, Semesterlagen och Coop/KF. Siffrorna för lön gäller fram till 31 mars 2023.

Artiklar om Coop