Villkoren nedan är minimivillkoren för anställda i butiker med Detaljhandelsavtalet. Det kan finnas lokala avtal om lön, arbetstider med mera på respektive arbetsplats.

Vad tjänar man på Elgiganten

Detta är det absolut lägsta du får ha i lön om du är:

Ålder: 16 år Timlön: 93,87  Månadslön: 15 583

Ålder: 17 år Timlön: 96,34  Månadslön: 15 993

Ålder: 18 år Timlön: 144,20  Månadslön: 23 938

Ålder: 19 år Timlön: 146,13  Månadslön: 24 258

När du fyllt 18 år och har X antal år förvärvad branschvana är minimilönen:

1 år: Timlön: 149,65 Månadslön: 24 842

2 år: Timlön: 151,67 Månadslön: 25 178

3 år: Timlön: 159,45 Månadslön: 26 468

Minimilönerna gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2024

Elgiganten har även ett bonus-/provisionssystem som betalas ut till anställda som uppfyller vissa förutsättningar. Bonusen gäller inte för dem som jobbar i franchisebutikerna, om inte franchisetagaren har beslutat att ge något liknande till sina anställda. Bonusen är inte avtalad med Handels och arbetsgivaren kan själv bestämma sig för att ändra eller ta bort den.

OB på Elgiganten

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-fredag kl. 18.15 –20.00            50 %

Måndag-fredag efter kl. 20.00               70 %

Lördagar efter kl. 12.00                          100 %

Söndagar och helgdagar                         100 %

Jul-, nyårs- och midsommarafton räknas som lördagar.

Lönetillägg på Elgiganten

Du har rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Arbetstider och ledighet på Elgiganten

Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.

Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på Elgiganten

Du har rätt att önska fem lediga dagar för nästkommande år. Önskemålen lämnas för det mesta in senast den 30 september året innan.

Du har rätt att vara ledig 16 helger per år.

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. MEN chefen har rätt att bestämma när under sommaren (juni–augusti)

Pensionspengar på Elgiganten

Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger summan av 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 22 år. Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Inkomstbasbeloppet ändras varje år. Det är pensionsmyndigheten som räknar ut beloppet.

Facket på Elgiganten

Det finns runt 20 skyddsombud som arbetar med arbetsmiljöfrågor i butikerna. På en del butiker finns fackombud och / eller lokala klubbar. Handels har därtill regionala skyddsombud över hela landet.

Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444. De kan ge svar, rådgivning och avgöra om en medlems ärende behöver skickas vidare till ombudsman.

Om Elgiganten

Elgiganten är den svenska versionen av norska Elkjøp, som finns i olika namn över hela Norden. Kedjan grundades år 1962 av ett trettiotal handlare som gick ihop för att kunna köpa större volymer till bättre priser.

1994 etablerade sig Elkjøp som Elgiganten i Sverige. I dag har kedjan över 100 butiker och uppåt 80 franchisebutiker i landet.

Elgiganten AB hade försäljningsintäkter (omsättning) på 16,7 miljarder kronor räkenskapsåret 2021-2022. Hela Elkjøp Nordic omsatte drygt 51 miljarder kronor.

Artiklar om Elgiganten

Källor: Kollektivavtalet med Handels och Svensk Handel (Detaljhandelsavtalet), Handels, Semesterlagen, Elgiganten och Elkjøp Nordic. Siffrorna för lön gäller fram till 31 mars 2023.