Facket Handels och arbetsgivarorganisationen Fremia skrev på onsdagen under nya kollektivavtal för anställda i kooperationens butiker, stormarknader och lager. Det mesta är sig likt jämfört med Svensk Handels avtal för detaljhandel samt lager och e-handel. Månadslönerna ökar 2 095 kronor på två år, och avtalens lägstalöner höjs med 2 210 kronor.

– Det är en bra överenskommelse, som ligger helt i linje med det privata detaljhandelsavtalet. Vi har samma skrivningar om hyvling och deltid, kommenterar Handels avtalssekreterare Martin Nyberg.

Större lokal pott

Men det finns också skillnader i avtalen för privata respektive kooperativa butiker. I avtalen för Coopanställda kan en större andel av löne­ökningen fördelas i en lokal pott på varje arbetsplats.

Första året (från 1 april 2023) är varje anställd garanterad 65 procent, det vill säga 722 kronor. Resten, 338 kronor, läggs i en lokal pott som fördelas i förhandling mellan arbetsgivaren och facket. I genomsnitt ökar lönerna 1 110 kronor per heltidsanställd, men vissa kan alltså få mer och andra mindre.

Andra året (från 1 april 2024) är individen garanterad 60 procent, medan 40 procent kan fördelas lokalt. I avtalen med Svensk Handel är den lokala potten 20 procent första året och 30 procent andra året.

”Korken” kvar

Större lokal pott är ett önskemål från arbetsgivaren. I gengäld har facket i kooperationens avtal fått behålla en konstruktion som kallas ”korken”. Det innebär att lönerna kan öka extra mycket för de som har de allra lägsta lönerna.

”Korken” togs i år bort från avtalen med Svensk Handel, men finns alltså kvar i kooperationens avtal. Det handlar om hur man räknar ut lönepottens storlek när det finns anställda som har lön nära avtalets minimilön.

– Vi brukar säga att korken gör att potten flyter ovanpå lägstalönerna, säger Martin Nyberg om den komplicerade konstruktionen.

Två kan bli ett

För Coops butiksanställda finns två kollektivavtal beroende på arbetsplatsens storlek – butiksavtalet och stormarknadsavtalet. Fack och arbetsgivare ska under avtalsperioden undersöka om det går att slå ihop dem till ett gemensamt avtal.

För Coops lagerarbetare var det denna gång bara löneökningarna som var uppe till förhandling, och de blev samma som i det privata lager- och e-handelsavtalet. Övriga villkor har förhandlats tidigare. Förändringen har att göra med skapandet Coops nya varuterminal i Eskilstuna som ska stå klar 2024.