”Vi var som en familj.” Det är en kärlekshistoria de beskriver, de trogna H&M-medarbetarna som jobbat i tio, tjugo, trettio och fyrtio år inom ”familjen”. 

Många pratar om H&M-andan. En av alla dem som Handelsnytt intervjuat säger att hon har gett sitt liv till H&M.

Nu är läget ett annat. Företaget har genomfört förändringar på landets butiker.

På business-lingo kallas det future fit, att rusta sitt företag för framtiden. 

Skalat ner tjänster

H&M har skalat ner tjänster och tagit bort ansvarstillägg, controllers har räknat ut optimala scheman. 

De som har kommit i kläm är medarbetarna. De som fått färre timmar på kontrakten, flera tusen kronor mindre i månaden.

Som blivit behandlade som om deras erfarenhet inte är värdefull. 

Lojala medarbetare får man om man behandlar sin personal rättvist, visar att deras arbetsinsats är viktig och tar till vara deras kompetens. 

Förlorad lojalitet kan bli dyrt

Förlorad lojalitet kan bli dyrt för ett företag, visar forskning.

Det kan kosta mer än vad flexibel bemanning sparar. Och lojaliteten är svår att vinna tillbaka.

Ni vet hur det är i förhållanden. Om bara ena parten ger det där lilla extra, men får en bajsmacka tillbaka. Då tar kärleken lätt slut. 

Samtidigt tickar kronorna in till H&M-grundarens son Stefan Persson, Sveriges rikaste man.
I pengar räknat.