Sedan i oktober förra året har Handelsnytt upprepade gånger sökt H&M:s ledning för att få svar på frågor om den nya organisationen, bemanningen och arbetsmiljön.

Ingen har velat bli intervjuad, utan hänvisat till kommentarer från pressavdelningen. 

I samband med den här granskningen är det HR-chefen Karin Stenström som har svarat på Handelsnytts frågor via mejl. 

Har den nya schema- och befattningsstrukturen haft önskad effekt? Hur mäter ni detta?
– Den omställning vi har genomfört i våra svenska butiker har gjorts för att bättre möta våra kunders behov, genom anpassad bemanning när flest kunder besöker oss. De förändringar som gjorts bidrar även till en jämnare arbetsbelastning och en förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare i butik. Så här långt ser vi exempelvis att vi har minskat vår användning av vikariepoolen och det upplevs också enklare att schemalägga. 

Har ni undersökt om arbetsmiljön har påverkats – och i så fall – hur?
– Vi har ett kontinuerligt samarbete med våra lokala skyddsombud och genomför regelbundna undersökningar av vår arbetsmiljö, samt har kontinuerliga medarbetarsamtal – allt i enlighet med SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). 

”Vi på H&M är måna om våra medarbetare”

Många butiksanställda känner sig illa behandlade och är besvikna på H&M när de blivit av med timmar på kontrakten och därmed förlorat inkomst – hur ser ni på det?
– Vi på H&M är väldigt måna om våra medarbetare och deras välmående. Beslutet att se över vår kontraktsstruktur var nödvändigt för att framtidssäkra verksamheten i butikerna. Vi har full förståelse för att omställningen som genomförts har påverkat våra butiksmedarbetare i olika utsträckning. Vi har gjort vårt bästa för att erbjuda alla som påverkats en likvärdig anställning, men tyvärr har det inte alltid varit möjligt och vi har stor respekt för hur det har påverkat enskilda medarbetare. 

Hur tror ni att detta påverkar bilden av H&M som företag? 
– Att vi som företag tar beslut för att säkra företagets framtid och våra medarbetares anställning är viktigt, men vi förstår att den här förändringen har påverkat enskilda medarbetare och det är vi såklart mycket ledsna över. 

Hur viktig är personalens lojalitet för H&M:s framgångar och framtida utveckling?
– Våra butikskollegor är kärnan i vår verksamhet och nyckeln till vår framgång. 

H&M: ”Nära dialog med facket”

Tidigare kunde anställda anmäla sig för att ta extra timmar och de fördelades i turordning. Numera är det ”först till kvarn”. De som just då är i tjänst kan inte tacka ja till fler timmar – eftersom de inte får ha mobilerna på när de jobbar. Detta upplevs som orättvist – kan ni ändra på det?
– Vi utvärderar kontinuerligt sättet vi arbetar på för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla våra medarbetare, och vi är alltid i nära dialog med våra fackliga representanter. 

I en del butiker har bemanningen blivit så tajt att man tagit in bemanningsföretag. Samtidigt har anställda meddelat att de vill ha fler timmar på sina kontrakt – varför kan de inte få det? 
– Självklart frågar vi alltid våra egna medarbetare i första hand i den mån behovet går att täcka med existerande personal och nuvarande schema. I de fall där vi behövt ta in bemanningsföretag har det föregåtts av facklig förhandling där anledning och orsak förmedlats i varje enskilt fall. 

”Butikskollegor nyckel till framgång”

En tydlig bild är att den tidigare ”H&M-andan” som anställda talat väldigt varmt om, numera är borta. De upplever att förmåner har försvunnit (tex provision) och att utrymmet för kreativitet och egna initiativ inte längre finns. De är ledsna och besvikna. Vad är era tankar om det?
– Vi på H&M är måna om våra medarbetare och deras välmående. Våra butikskollegor är kärnan till vår verksamhet och nyckeln till vår framgång. Vi arbetar hela tiden med att utvärdera och utveckla de anställningsförmåner som vi erbjuder. Bland annat har vi arbetat för att förmånerna inom företaget ska vara lika för alla, och att delar som tidigare bara varit tillgängliga för tjänstemän även ska erbjudas till alla våra medarbetare i butik. Exempelvis har vi har ett samarbete med Benify där våra anställda kan ta del av erbjudanden och förmåner gällande friskvård och annat.