Att förlora anställdas lojalitet kan komma att stå företaget dyrt.

Det menar Wiley Wakeman, som är biträdande professor på Handelshögskolan i Stockholm.

Hans forskning visar på att anställdas arbetsinsats påverkas av lojaliteten till företaget. 

Lojalitet bygger på flera saker:

  • Att anställda behandlas rättvist.
  • Att anställdas arbetsinsats är viktigt och att deras kompetens tillvara tas.
  • Att anställda har möjlighet att påverka.

Gör bara det nödvändigaste

Förlorad lojalitet kan leda till att anställda slutar och lämnar företaget.

Det kan också leda till att de ”psykologiskt slutar”, det vill säga bara göra det absolut nödvändigaste.

Vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön, kundservicen och på sikt företagets försäljning och status. 

– Att förlora anställdas lojalitet kan därför kosta betydligt mer än vad exempelvis flexibel bemanning sparar. Förlorad lojalitet är också svår att vinna tillbaka, säger Wiley Wakeman.