Aftonbladets larm om bristande hygien och dålig arbetsmiljö på e-handelsföretaget Mathem  har fått stort genomslag. En anställd på Mathems lager i Stockholm bekräftar Aftonbladets uppgifter för Handelsnytt.

– Unga anställda är rädda. Det förekommer mobbning och utfrysning från arbetsledare som själva är unga och saknar utbildning, säger personen som vill vara anonym.

Kontrollerat längden på toalettbesök

Det har hänt att vakter kontrollerat längden på anställdas toalettbesök och bankat på dörren om de suttit för länge.

– Vi hade för få toaletter och det blev kö. Men klubbstyrelsen ingrep och sen dess har företaget skaffat fler toaletter, säger den anställda.

Sanna Björklund

Handels klubbordförande på Mathem i Stockholm, Sanna Björklund, känner inte igen bilden som tonar fram i Aftonbladet.

– Självklart finns det problem, men de är de är långt ifrån den bild som framställts. Det är tråkigt att de som upplever problem inte har tagit upp dem med klubben innan de gått till media. De fackliga relationerna med arbetsgivaren fungerar bra, säger Sanna Björklund.

Håller inte med om kritiken

Kritiken mot högt arbetstempo håller hon inte med om.

– Arbetsgivaren kräver att vi arbetar, men tempot är inte alls inhumant.

Klubbstyrelsen och skyddsombuden har ägnat de senaste dagarna åt att prata med medlemmar på alla avdelningar om hur de upplever arbetssituationen. Under tisdagen ska de förtroendevalda ha ett möte för att diskutera hur man tar tag i problem som kommit upp. De får också tillfälle att ställa frågor till arbetsgivaren.

Hög sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har varit hög, men företaget har vidtagit åtgärder som ska få ned den säger Sanna Björklund.

– Jag upplever att det har blivit bättre sedan vi införde delade temperaturzoner. Nu jobbar plockare inte längre omväxlande i värme och kyla.

Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels Stockholmsavdelning, betonar att Handels har goda relationer med Mathem och att företaget inte är en sämre arbetsgivare än andra företag i branschen. Företagets snabba expansion har dock medfört problem, menar Fredrik Ståhlberg.

– De har ett gigantiskt rekryteringsbehov och har anställt unga, oprövade arbetsledare. När organisationen växer snabbt ställs stora krav på ledningen, säger han.

Goda relationer med fackklubben

Fredrik Ståhlberg förväntar sig att företagsledningen lyssnar på kritiken mot brister i arbetsmiljön.

– De måste säkerställa att arbetsmiljöarbetet är exemplariskt, annars riskerar man att förlora sitt förtroende hos anställda och kunder, säger Fredrik Ståhlberg.

Även Mathems vd Tomas Kull säger att företaget har goda relationer med fackklubben och skyddsombuden.

– Vi försöker lösa frågor i samförstånd även om vi givetvis inte alltid delar uppfattning. Vissa arbetsledare har inte hållit måttet och då har vi gjort förändringar. Vi är en stor arbetsplats med många kulturer – våra anställda talar 50 olika språk. Jag önskar att alla anställda ska trivas, men det finns alltid några som inte gillar oss. Ett fåtal personer kan förstöra för alla andra, säger Tomas Kull.

Kissat i plastlådor

Mathems chaufförer, som är anställda i ett separat bolag och har kollektivavtal med Unionen, har enligt Aftonbladet i vissa fall haft så pressade körscheman att de inte hunnit gå på toaletten. Det har då hänt att de kissat i en plastlåda bland matkassarna på flaket. Företaget har tagit avstånd från agerandet och hänvisat till en app som visar vägen till offentliga toaletter.

Kritiken mot Mathem har till stor del handlat om bristande hygien och för höga temperaturer i vissa kylbilar som levererar matvarorna. Företaget beslutade i fredags att omedelbart ta sju av sina 242 kylbilar ur bruk. Livsmedelshygienen i företaget kommer att granskas vidare.

Mathem

Mathem säljer livsmedel över internet. Lager finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Företaget har cirka 1200 anställda. För de 600 lagerarbetarna har Mathem kollektivavtal med Handels.

Chaufförerna, som är anställda i bolaget Körhem, har för närvarande kollektivavtal med Unionen.