Willysgranskningen

"Chefen har kränkt oss i tio år"

Nyheter

– Vi ser väldigt allvarligt på uppgifterna. Som chef på Willys har man ett stort ansvar för att följa gällande lagar och regler och agera schysst. Att uttrycka sig eller agera rasistiskt eller kränkande är helt oacceptabelt, skriver hon.

Willys menar dock att majoriteten av medarbetarna är nöjda och hänvisar till deras medarbetarenkäter.

– Medarbetarna ger höga betyg på frågor som handlar om den närmaste chefen, ledarskapet i butiken och den psykosociala arbetsmiljön. 90 procent uppger att de känner sig respekterade av sin chef. 87 procent tycker att arbetsgruppen leds bra, svarar Johanna Eurén.

Handelsnytt har bett om att få se enkäterna i sin helhet för att göra en egen bedömning, men fått nej.

Jobbar aktivt för att fånga upp missnöje

Willys menar att de jobbar aktivt med att fånga upp missnöje. Man kan höra av sig till HR eller visselblåsartjänsten. Finns det allvarliga problem tas handlingsplaner fram tillsammans med facket.

Vi har pratat med personer som vänt sig till både HR och visselblåsartjänsten men känner sig nonchalerade och misstrodda. Det går ju emot bilden ni ger?

– HR ska vara opartiska och ett stöd åt båda parter i konflikten. Man blir alltid lyssnad på, men det är ju inte säkert att frågan faller ut på det sätt som man själv vill.

Willysgranskningen

Kränkande chefer på flera Willysbutiker

Nyheter

Det har varit förhandlingar om kränkningar mot fackliga på Willys, samt ett möte om relationen mellan HR och facket på koncernnivå under närvaro av psykologer. Men enligt Johanna Eurén hade psykologmötet inte specifikt med Willys att göra. Diskussionerna var generella, hävdar hon.

Kränkningar av fackliga får ”absolut inte förekomma”. Tvärtom är det Willys uttalade mål att det ska finnas fackklubbar i alla butiker.

Alla chefer får utbildning

Kritiken om brister i chefers utbildninganser Willys är obefogad. Företaget har haft en stark tillväxt med nyanställningar som följd. Men alla chefer utbildas i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och rekrytering, och de har nyligen haft extra utbildningsdagar i bland annat psykosocial arbetsmiljö och schemaläggning.

– Det finns såklart chefer som behöver stöd i sitt ledarskap, till exempel nya chefer. Men vi delar absolut inte bilden av att vi har få och undermåliga utbildningar, säger Johanna Eurén.

Willysgranskningen

Butikschefen som slutade: Har gjort saker jag inte är stolt över

Arbetsmiljö

När det kommer till rekryteringen av butikschefer så anställs 85 procent internt. Det ger en god bild av deras kompetens, menar Willys.

Det finns över 600 chefer med personalansvar och det är klart att det finns exempel på situationer där vi kunde ha agerat på annat sätt.

Johanna Eurén

– Det finns över 600 chefer med personalansvar och det är klart att det finns exempel på situationer där vi kunde ha agerat på annat sätt.

Att personalvård inte får kosta är också felaktigt anser företaget. Willys är förvisso ”noga med att lägga kostnaderna på rätt saker” men kedjan har företagshälsovård, rehabilitering och utvecklingssamtal. De har de senaste åren haft en rad workshops för att skapa delaktighet och påverkansmöjligheter för medarbetarna.

Anställda som inte är tillräckligt flexibla pressas att sluta självmant genom dåliga scheman. Vad säger ni om det?

– Det får inte förekomma att någon blir utmanövrerad genom att få medvetet dåliga scheman. Vi ska försöka tillgodose anpassningar. Men om vi gör väldigt långtgående anpassningar för någon så kan det medföra sämre arbetsmiljö och scheman för andra medarbetare.

Så gjorde vi granskningen

Vi har intervjuat fler än de som citeras i texterna. Vi har foton, mejlkonversationer och annan skriftlig dokumentation som styrker det vi beskriver.

I vissa fall har våra uppgiftslämnare fått källskydd enligt grundlagen. I andra fall har ansvarig utgivare på redaktionen valt att inte publicera städer eller intervjupersoners hela namn och anonymisera bilder för att skydda enskilda butikschefer enligt de etiska spelreglerna för press, radio och tv.