2016 ville drygt var tredje deltidsarbetare över hela arbetsmarknaden jobba heltid, enligt Statistiska centralbyrån. En undersökning från Handels visar att önskan om heltid är mycket större i butikerna.

54% av deltidsanställda i butik vill ha heltid.

54 procent av alla butikssäljare som jobbar deltid vill gå upp till heltid.

11 procent nöjer sig med fler timmar, när Handels har frågat medlemmarna om vilka arbetskontrakt de vill ha.

För att ha ett bra kundmöte krävs bra villkor

Stefan Carlén

– Problemet i detaljhandeln är att det väljs att ha arbetsorganisationer med många visstider och deltider. Det gör att de som jobbar där och är medlemmar i Handels i stor utsträckning vill få fler timmar, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.

Enligt Svensk Handel är det höga antalet deltidstjänster i handeln en följd av förändrade kundbeteenden och ökade öppettider. Måste inte arbetstiderna anpassas efter det?

– Det har inte hänt så mycket att vi inte skulle kunna ha som i början av 90-talet, när ungefär hälften arbetade heltid. Ett bekymmer är att arbetsgivarna har fått möjlighet att anställa på kort visstid vilket har lett till fler korta deltidsanställningar. Utan den möjligheten hade man varit tvungen att arbeta med organisationerna på ett annat sätt.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Nu pratas det mycket om butiksdöd och butikskedjor krisar. Är det rimligt att fler ska öka sin arbetstid i ett sådant skede?

– Omstruktureringen av handeln leder till större konkurrens om kunderna. För de som har fysiska butiker är det en konkurrensfördel att ha personal som är bra på att bemöta människor och skapa en lojalitet. För att ha ett bra kundmöte krävs bra villkor.

Vad gör Handels åt att fler vill öka sina timmar?

– Det här är ju en fråga som vi har drivit länge, att få till stånd längre och längre arbetstidskontrakt. Vi har mötts av en politik som underlättar för arbetsgivarna att hela tiden ha kortare anställningar. Ingenting säger att det måste vara på det sättet, så det bästa är om vi kan få till en förändring i anställningsformerna.