Efter en omfattande renovering öppnade H&M sin nya fullkonceptbutik på Gustav Adolfs torg i Malmö tidigare i år.

Nu kommer bakslaget. Arbetsmiljöverket har inspekterat butiken och konstaterar att arbetsmiljön brister på 18 punkter.

Det har till exempel rapporterats in 140 tillbud i butiken – händelser som skulle kunna leda till ohälsa eller olyckor – men ingenting har gjorts för att se till att det inte händer igen. Tillbuden har bara noterats i en pärm.

140 tillbud har skett i butiken.

Personal bränner sig på jobbet

Myndighetens inspektörer upptäckte också att det görs många tunga lyft i obekväma positioner och att det finns risk för att anställda skadas.

Särskilt eftersom lagret är för trångt, hissar inte har fungerat och att det saknas dörröppnare när kläder ska transporteras genom huset.

Personal har även bränt sig när de ångar kläder, eftersom det inte finns skyddsutrustning för det.

Genomgående är att det saknas tillräckliga kunskaper för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ingen har till exempel undersökt om det är för hög arbetsbelastning.

H&M tvungna att agera

Nu måste butiken åtgärda alla brister fram till mars, annars kan Arbetsmiljöverket hota med böter eller förbud.

Peter Nilsson är fackombud i butiken.

– En rad åtgärder är planerade. Mer än så kan jag tyvärr inte säga, säger han.

H&M:s kommunikationschef Johanna Roos kommenterar Arbetsmiljöverkets kritik i ett mejl:

”Det stämmer att vi har tagit del av ett inspektionsmeddelande för butiken i Malmö. Vi kommer att se över de kommentarer som vi har fått i meddelandet och kommer att jobba vidare med dem internt. Feedback är viktigt för oss för att vi ska kunna utvecklas och skapa bästa möjliga arbetsplats.”