Det var i slutet på december som det blev känt att H&M i Tyskland lagrat känsliga personuppgifter om personal. Bland annat ska företaget ha kartlagt detaljer om anställdas sexliv och menstruationscyklar. Informationen sparades av chefer som fått i uppgift att skapa en ”vänskaplig” atmosfär inom bolaget.

Händelsen har sedan dess anmälts och utreds nu av den tyska datainspektionen för brott mot dataskyddslagen. Förklaras H&M skyldiga riskerar man böter i mångmiljonklassen.

Vittnar om liknande uppgiftslagring i Sverige

Nu har SVT Nyheter intervjuat en före detta anställd i Sverige som vittnar om ett snarlikt scenario här. Personen arbetade tidigare på H&M:s huvudkontor som designer. När hon ville gå ner i arbetstid på grund av sitt barn så fattade hon misstanke om att H&M hade känsliga uppgifter sparade om henne.

– När jag ville begära ut min personakt så reagerade de märkligt. Det var först efter en lång process som jag fick läsa vad som fanns i arkiven, berättar hon för SVT Nyheter.

Akten var på hela 200 sidor. 40-50 av dessa innehöll privata uppgifter om sjukskrivning vid graviditeten, uppgifter om mediciner och detaljer om hennes familjerådgivning. Hon anser att H&M sparat information som inte är tillåten att lagra.

Där fanns saker som jag sagt i förtroende till en chef som jag litade på

Tidigare H&M-anställd i Sverige

– Där fanns saker som jag sagt i förtroende till en chef som jag litade på. Sådan information finns ingen rätt att spara i arkiv som andra kan se, säger hon till SVT.

Från H&Ms sida så medger man att man har agerat olämpligt vad gäller det inträffade i Tyskland. Det sa H&Ms avgående vd Karl-Johan Persson till SVT i samband med företagets bokslut för några veckor sedan.

– Det är väldigt tråkigt det som hänt, och vi tar det väldigt allvarligt. Det är några anställda som fått tillgång till känslig information, det är en miss från oss, och nu hjälper vi myndigheterna att reda ut det här, sa han då.

H&M: ”Väldigt märkligt”

Vad gäller uppgifterna om informationslagring i Sverige och fallet med designern så svarar den tillträdande vd:n Helena Helmersson att hon inte har insyn i det men att det låter ”väldigt märkligt”.

– Jag vet vilka regler vi har och det är ju superstrikt att följa de lagar som finns. Det är superviktigt för oss, säger hon.

Bara relevanta uppgifter får sparas

Företag har rätt att spara och i vissa fall lagra uppgifter om personal. Dock så måste arbetsgivaren kunna motivera att man har behov av att spara informationen.

Exempel på det är att den uppgifterna behövs i samband med sjukersättningsärenden eller en rehabilitering.