Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade på torsdagen att den så kallade Toijerutredningen om förändrad arbetsrätt inte ska ligga till grund för lagstiftning. I stället vill regeringen gå vidare med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK – som LO har ställt sig utanför. Handels ordförande Linda Palmetzhofer välkomnar regeringens besked.

– Vi är jätteglada att regeringen skrotar Toijerutredningen, det har vi krävt länge. Förslagen innebar en nedmontering av arbetsrätten, inte alls en modernisering.

Det här är PTK

PTK är en samarbetsorganisation för 25 fackförbund för privatanställda tjänstemän och akademiker. Tillsammans företräder de närmare 900 000 medlemmar.

PTK förhandlar för sina medlemsförbund om pension, trygghet vid arbetsskador och omställningsstöd för dem som blir av med jobbet.

Hur ser du på att lagstiftning i stället ska baseras på den överenskommelse som Handels och hela LO har sagt nej till?

– Vi sa nej för att den innehöll för mycket dåligt och för lite bra. Vi vill stärka tryggheten för LO-medlemmar och andra genom att begränsa möjligheten att missbruka visstidsanställningar och hyvla arbetstid.

Anser du att dessa förbättringar ska ske i lagstiftning – eller i kollektivavtal som ju förhandlas just nu och förväntas bli klara i helgen?

– Både och. Jag tolkar det statsministern och arbetsmarknadsministern sa i dag som att de är öppna för justeringar för att få till en lagstiftning för hela arbetsmarknaden. 

Blir det i så fall mindre viktigt att få igenom förbättringar i de egna kollektivavtalen för butiker och lager?

– Nej. Lagstiftningen behöver förändras för att vi ska fortsätta att förbättra kollektivavtalen steg för steg. Vi har ett starkt tryck från våra medlemmar att skapa förändringar som gör anställningar trygga och varaktiga. 

Vad kan du säga om läget i avtalsförhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel?

– Vi väntar på besked från industrin om löneökningarna, men där verkar det stå still sedan facken skickade hem sina förhandlingsdelegationer i tisdags. Själva har vi delegationerna för detaljhandeln och lager och e-handel inkallade. Det ser ut att bli tajt med tid att få till ett avtal innan det gamla löper ut.

Fakta: Två las-förslag

Toijerutredningen kallas den statliga las-utredningen som regeringen tillsatte 2019 som följd av januariavtalet med C och L. Utredningens förslag, som lämnades i juni 2020, har kritiserats hårt av fackliga organisationer och flera remissinstanser för att den ger för mycket makt till arbetsgivarna utan att de anställda och facken kompenseras. På torsdagen meddelade regeringen att lagstiftning om arbetsrätt inte ska grundas på utredningens förslag.

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK träffades 16 oktober efter förhandlingar där även LO deltagit. Enligt överenskommelsen ska arbetsgivare få göra fler undantag från turordningen vid uppsägning, medan anställda får större möjligheter till kompetensutveckling och omställning till nytt jobb. LO sa enhälligt nej till denna överenskommelse. Ändå är det enligt regeringen den som ska ligga till grund för ny lagstiftning.

Fakta: Industrin sätter märket

På lördag 31 oktober löper kollektivavtalen ut för en stor del av svensk arbetsmarknad.

Praxis är att ett av de först träffade kollektivavtalen i industrin utgör ”märket” för övriga arbetsmarknaden. Det avtalet bestämmer bland annat storleken på löneökningarna och avtalsperiodens längd.

Efter industrin brukar det vara handelns tur att träffa avtal. Hur frågor om trygga jobb, till exempel allmän visstid, hanteras i Handels avtal kan denna gång bli avgörande för flera andra avtalsområden.