Måste jag jobba ensam?

 • Nej, inte om det finns stor risk att utsättas för fara. MEN trots risken för hot, rån och våld räknas inte alltid butiksarbete hit. Till exempel om butiken är belägen i galleria, köpcentrum eller liknande.
 • Nattetid ska ensamarbete helst undvikas.
 • Det finns regler kring hur din arbetsmiljö ska vara. Till exempel måste du kunna gå på toa och det är arbetsgivarens ansvar att lösa det.

Vad gäller när jag jobbar ensam?

 • Din arbetsgivare ska undersöka vilka risker och påfrestningar som ensamarbetet kan innebära – och planera åtgärder efter det. I vissa fall kan det visa sig att man inte kan arbeta ensam för att påfrestningarna är för stora. Vill din arbetsgivare införa ensamarbete måste hen tala med skyddsombudet innan det införs.
 • Du har rätt att få en introduktion av ensamarbetet.

Får ungdomar arbeta ensamma?

 • Du som är under 18 år får inte arbeta ensam på en arbetsplats där det förekommer kontanter. 
 • Den som är minderårig (under 18 år) får inte heller arbeta ensam på en arbetsplats där det är  påtaglig risk för fysisk skada eller stark psykisk påfrestning, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt Handels kan det till exempel handla om hotfulla kunder i butik eller fysiska risker på lager.
 • Arbetsgivaren måste alltid informera skyddsombud om vilka arbetsuppgifter en minderårig ska utföra och det ska finnas en handledare för den som är under 18 år.

Om jag behöver gå toa då?

 • Du har rätt till pauser för att exempelvis kunna besöka toaletten.
 • Gör upp med din arbetsgivare om du ska stänga butiken, kalla på väktare eller ta hjälp av andra.
 • Om inget av det fungerar kan du kräva en schemaändring så att ni alltid jobbar två och kan gå på toaletten obehindrat. 

Och rast?

 • Du ska ha rast efter fem timmars arbete.
 • Rasten ska vara längre än 30 minuter och du ska kunna lämna arbetsplatsen.
 • Den kan bytas ut mot så kallat måltidsuppehåll vid arbetsplatsen – om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller vid sjukdom och händelse som inte har kunnat förutses.
Tänk på!

Det kan vara psykiskt påfrestande att vara isolerad från mänsklig samvaro i arbetet under längre tid. Försök ordna kontakt med andra.

Bild: Shutterstock

Källor: Arbetsmiljöverket, Arbetstidslagen, Handels