Vem har rätt till paus?

Alla. En paus är ett kortare uppehåll för att till exempel gå på toaletten, ta en kaffe eller dricka vatten. Det har alla oavsett anställningsform – deltid, heltid eller extra – rätt till enligt arbetstidslagen.

Får jag lön under pausen?

Ja, pausen ingår i ordinarie arbetstid vilket innebär att du får lön under pausen. I de fall då arbetet är starkt tidsstyrt kan pausen vara schemalagd.

Måste jag vara på jobbet under pausen?

Ja. Pausen ska tas på jobbet eftersom den till skillnad från rasten ingår i din arbetstid.

Hur många pauser får jag ta?

Varken längden på pausen eller antalet pauser är reglerat i lagen. Men det är ett kortare uppehåll för att exempelvis hinna gå på toa eller dricka vatten. Det kan också vara en kortare fikapaus i den mån det är möjligt.

Får jag göra vad jag vill på pausen?

Det finns ingen regel som säger exakt vad man får eller inte får göra under en paus. Det finns exempelvis ingen regel som säger att du inte får använda mobilen. Men pausen är betald arbetstid och – återigen – tanken med pausen är att du ska kunna gör nödvändiga grejer som ett toabesök.

Måste jag lägga till arbetstid om jag tar paus?

Nej, kortare pauser ingår i arbetstider.

Men rast då? När har jag rätt till rast?

  • Rast ska du ha efter fem timmars jobb.
  • Den ska vara schemalagd.
  • Rasten är obetald. Du har därmed rätt göra vad du vill på rasten exempelvis lämna arbetsplatsen för att göra ärenden.
  • Eftersom rasten inte ingår i arbetstiden förlänger den arbetsdagen.