Handels ledning finslipar just nu de avtalskrav man ska lämna över till arbetsgivarna Svensk Handel den 31 januari.

Fackförbunden i LO har enats om att kräva löneökningar på 4,4 procent plus extra satsningar för dem som har lägst lön. Facket kräver också extra höjningar av avtalens minimilöner.

Hård kamp

Men handelns arbetsgivare vill inte höja minimilönerna alls, enligt Svensk Handels vd Sofia Larsen. Handels avtalssekreterare Martin Nyberg är beredd på en hård kamp.

Hur handelns avtal utformas beror till stor del på avtalen i industrin, som sätter märket för övriga arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att de kollektivavtal som träffas för industrin följer det vi kommit överens om inom LO, det vill säga en extra satsning på de som har lägst löner. De har det tuffast i dag när inflationen är hög, säger Martin Nyberg.

Rekordvinster bland företag

Arbetsgivarna pekar på att konjunkturen har försämrats. Handels hävdar tvärtom att lönsamheten i handeln är god.

– Företagens vinstmarginaler slog rekord under coronapandemin, samtidigt som anställda hade en tuff arbetsmiljö och tvingades anpassa sina arbetstimmar. Det är rimligt att också de anställda får del av de goda resultaten, säger Martin Nyberg.

Handels mål för avtalsförhandlingarna är att medlemmarna ska ha en lön som går att leva på. Det innebär enligt Martin Nyberg en rimlig timlön, men också att man får jobba tillräckligt många timmar.

– Vi tycker det är rimligt att man har kontrakt som motsvarar hur man jobbar i verkligheten.

Direktörslöner provocerar

Direktörerna som styr Svensk Handel har månadslöner kring en halv miljon kronor, och flera av dem har fått löneökningar på över 40 procent, visade Handelsnytt i december. Uppgifterna sticker i ögonen på Martin Nyberg.

– Det är provocerande att som Sofia Larsen säga att minimilönerna inte ska öka samtidigt som vi ser extremt höga löneökningar bland företagens ledningar. Om de tycker det är viktigt att höja sina egna löner är det ytterst viktigt att höja de anställdas löner, så att våra medlemmar kan leva på sin lön.

Vägen till nya kollektivavtal

Den 31 januari byter facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel avtalskrav med varandra.

Under februari och mars förhandlar de om hur de nya kollektivavtalen för butiksanställda och lagerarbetare ska utformas.

Den 1 april ska nya avtal börja gälla.

Om parterna då inte kommit överens kan Handels varsla om strejk.