– Receptet är tyvärr återkommande, polisanmälda stölder. Det hjälper att jag fått hot mot mitt liv vid vissa av dessa tillfällen, säger Emil Bergkvist.

Han är sedan ett och ett halvt år tillbaka butikschef på Hemköp i Axetgallerian i Nyköping. På den tiden har han fått igenom fyra tillträdesförbud – att få porta en kund –, och väntar nu på besked om ett femte.

Få försöker porta kunder

Sedan lagen om tillträdesförbud i butik trädde i kraft i mars 2021 har strax över tusen ansökningar kommit in till åklagarkamrarna i landet. I Sverige finns omkring 30 000 butiker. Under det andra året var det dessutom färre som ansökte än under det första.

– Processen är alldeles för komplicerad och tar för lång tid. Kraven behöver sänkas rejält. Jag har fem polisanmälda stölder per person som jag fått igenom förbudet på. Då har det gått för långt. Det krävs för mycket, säger Emil Bergkvist.

Vad innebär tillträdesförbud

  • Lagen om tillträdesförbud ger sedan 1 mars 2021 butiker möjlighet att porta kunder.
  • Kunden måste ha fyllt 15 år och det ska finnas en risk för att hen kommer begå brott eller trakassera någon i butiken.
  • Personen kan vara portad i högst ett år i taget.
  • Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
  • Bara handlare/butikschef eller polis kan ansöka om tillträdesförbud. Blankett finns hos Svensk Handel.
  • Den lokala åklagarkammaren fattar beslutet. Den portade kan begära att det prövas i tingsrätten.

”Skönt att slippa de här personerna”

Hela personalen involveras inför ansökan om tillträdesförbud. Bland annat genom att sprida ut sig i butiken och hålla ett öga på personen.

De är även extra noga med att hälsa på personen, för att visa att de ser den. Det är en svår balans att hålla så att kunden känner sig välkommen och inte förföljd, säger Oskar Hallberg som jobbar med kolonial och mejeri i butiken.

– Jag tror att vi alla tycker att det är skönt när vi slipper de här personerna. För det läggs mycket energi på dem. Man kan känna det när man kommer hem, att man är lite tröttare, säger Oskar Hallberg.

Portade kunder kommer in ändå

Flera av kunderna som fått eller skulle behöva få tillträdesförbud är ofta påverkade och glömmer att de inte får komma in i butiken då.

– Vi anställda kan bara påpeka att de inte får vara här. Men man vet aldrig hur de kommer agera, särskilt inte när de är påverkade. Så jag hör direkt av mig till väktare, polis eller Emil som får ta hand om det, säger Oskar Hallberg.

Tillträdesförbud löser inte tryggheten

Butikschefen Emil Bergkvist upplever att tillträdesförbudet oftast fungerar. En person som har fått tillträdesförbud två gånger och brutit mot det sitter nu i fängelse. Men han tror inte att det ökar tryggheten för personalen i längden.

– När vi blir av med en människa ersätts den av en annan. Speciellt när det är som det är i samhället i dag – med den ekonomiska oron. Tillträdesförbudet är en otroligt bra idé. Men det behöver anpassas bättre för oss inom handeln, säger han.

Oskar Hallberg håller med. Tillträdesförbudet är bra, men är inte lösningen på problemet.

– Man vet ju om att de här personerna har haft det svårt. De åker in i fängelse, men vad händer när de kommer ut? Hur jobbar man för att bryta den här cykeln? Alla är ju människor, säger Oskar Hallberg.

Skyddsombud kan kräva ansökan om tillträdesförbud

Ditt skyddsombud kan kräva att din chef gör något åt otryggheten på din arbetsplats. Det kan till exempel vara att ansöka om tillträdesförbud för en kund. Om chefen inte gör tillräckligt kan skyddsombudet anmäla det till Arbetsmiljöverket. Det kallas att göra en 6.6a-anmälan.