Den näst vanligaste, allvarliga arbetsolyckan i butik beror på hot, våld och rån. Enligt Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels, är lagen om tillträdesförbud ett mycket viktigt verktyg för att bukt med hotet och våldet i de butiksanställdas vardag.

– Det är oftast den enda möjligheten för arbetsgivarna att skydda sin personal. Många fler skulle behöva ansöka om förbudet, för det är stökigt på arbetsplatserna, säger han.

Krister Colde
Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Under år 2022 ökade andelen beviljade tillträdesförbud i landets butiker från knappt en tredjedel året innan, till nästan hälften. Samtidigt skickades färre ansökningar in till åklagarkamrarna.

Få har sökt tillträdesförbud

Sedan lagen om tillträdesförbud i butik infördes i mars 2021 har strax över tusen ansökningar kommit in till åklagarkamrarna. I Sverige finns ungefär 30 000 butiker.

Krister Colde tror att utbildning kan få fler att söka.

– Kunskapen om tillträdesförbudet har nog stannat på central nivå i kedjorna. Arbetsgivarorganisationerna har ett jättejobb att informera ute i butikerna och visa att det inte behöver vara så svårt. Våra regionala skyddsombud kan hjälpa till, säger Krister Colde.

En trygg arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Om chefen inte gör något åt situationen och inte ansöker om tillträdesförbud trots att personalen känner sig otrygga av vissa kunder, så kan ett skyddsombud lägga ett krav på åtgärd och skicka en så kallad 6.6.a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Det är ett bra påtryckningsmedel. Handels uppmuntrar det, säger Krister Colde.