Under år 2022 beviljades nästan 60 procent av ansökningarna om tillträdesförbud i åklagarområdet Väst-Bergslagen. I Stockholm beviljades färre än en tredjedel. Det gör Väst-Bergslagen bäst och Stockholm sämst i Sverige på att ge tillträdesförbud.

– Det ska inte kunna vara så stora skillnader beroende på vilken åklagarkammare som bedömer ansökan. Det finns vissa som i 9 fall av 10 säger nej, andra som ger samma antal ja. Det blir otydligt och bidrar till att färre ansöker, säger Nina Jelver som är säkerhetschef på Svensk Handel.

Behövs tydliga krav för tillträdesförbud

Många avslag saknar dessutom motivering. Det bidrar till att handlarna inte ansöker igen.

Enligt lagen krävs det att personen som butiken vill porta har fyllt 15 år. Det ska också finns en hög risk för upprepade brott eller trakasserier i butiken för att beviljas tillträdesförbud.

Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel
Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel

– Sedan väljer kamrarna lite olika. En del kräver tidigare fällande dom, andra inte. Det måste finnas en samsyn. Handlarna vill ha en praxis – vilka krav ska vara uppfyllda. Annars är det inte rättssäkert heller, säger Nina Jelver.

Trots detta tycker Svensk Handel att lagen är effektiv och behövs.

– Butiken ska vara en fredad zon. Det är en arbetsplats. Det kan inte var okej att gå in och göra brott. Handlaren måste kunna säga nej, säger Nina Jelver.