Mer resurser till yrkes- och vuxenutbildning.

Hjälper arbetslösa att komma i arbete och underlättar matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Nedskärning på folkbildning

Studie- och folkbildningsförbunden måste minska sin verksamhet med utbildning, integration och kultur. På sikt urholkas det demokratiska civilsamhället.

Nedskärningar för arbetsmarknadspolitiska insatser

Arbetsförmedlingen får två miljarder mindre. Detta i en tid då arbetslösheten troligen kommer att öka.

Åldern för fri tandvård sänks

Åldern för fri tandvård sänks från 24 till 19 år.

Klimatsatsningar

4 miljarder kronor för klimatet är välkommet – men räcker inte.

“En typisk borglig budget”

Linda Palmetzhofer, Handels förbundsordförande.
Linda Palmetzhofer, Handels förbundsordförande.

Linda Palmetzhofer, ordförande i Handels, tycker att budgeten bidrar till ökade klyftor.

– Att ta bort fri tandvård för så många unga kommer att få jättestora effekter för våra medlemmar. Det är väldigt dyrt att gå till tandläkaren. Samtidigt ökar man rot- och rutavdragen, som framför allt utnyttjas av de som redan har det bra ställt. Det är en typisk borgerlig budget där de som redan har får mer på bekostnad av de som har det sämre.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel är nöjda med regeringens skattesänkningar, bland annat ett jobbskatteavdrag och pensionsskattesänkningar.

– Det är positivt att det genomförs breda skattesänkningar som skapar andrum för pressade hushåll och som ökar möjligheten att upprätthålla konsumtionen, säger vd Sofia Larsen, i ett pressmeddelande.

Avtalsrörelse, Sofie Larsen, Svensk Handel
Sofie Larsen, vd Svensk Handel