Handels regionala skyddsombud i Dalarna, Daniel Andersson, tycker att Arbetsmiljöverkets beslut är bra.

Men menar samtidigt att Orienta fortfarande är en farlig arbetsplats. 

– Det är bra att vårt arbete har lett fram till att åtgärder, som skulle ha vidtagits för ett bra tag sedan, nu är vidtagna. Men vi är fortsatt oroliga för personalens del och kommer att fortsätta hålla extra koll för att se till att arbetsgivaren tar sitt fulla ansvar för arbetsmiljön, säger Daniel Andersson. 

Skyddsstopp efter hot mot personalen

Det var i mitten av oktober som han la ett så kallat skyddsstopp på livsmedelsbutiken i området Tjärna ängar i Borlänge.

Då hade det kommit allvarliga hot mot butiken och personalen från personer med kopplingar till den gängkriminella miljön. Ägarna förekommer också på en dödslista som cirkulerat. 

Daniel Andersson tyckte att det var för farligt för personalen att jobba och därför stängdes butiken.

En vecka senare beslutade Arbetsmiljöverket att Orienta kunde öppna igen, eftersom det inte längre fanns ”omedelbar fara för anställdas liv eller hälsa”. Handels har överklagat det beslutet till förvaltningsrätten.

Krisplan och rutiner saknades

Arbetsmiljöverket höll ändå med Handels om att det fanns allvarliga brister i arbetsmiljön.

Bland annat saknades krisplan och rutiner för vad som ska göras vid en allvarlig händelse, till exempel hur en utrymning eller inrymning ska gå till.

Det fanns inte heller någon arbetsmiljöansvarig med tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöarbete, lagar och regler. 

Riskerade vite på 100 000

Därför krävde Arbetsmiljöverket att Orienta skulle åtgärda bristerna senast den 18 december.

Annars skulle företaget riskera vite på 100 000 kronor.

I måndags besökte myndigheten butiken och gick igenom vad som gjorts och i går kom avgörandet. I beslutet skriver regionchefen Mattias Hedengren:

”Vår samlade bedömning är att kraven är uppfyllda. Ärendet kan avslutas.”

”Fortfarande en farlig arbetsplats”

Daniel Andersson på Handels tycker att Orienta har blivit en säkrare arbetsplats, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.  

– Det som har varit en farlig arbetsplats med en naiv och okunnig arbetsgivare är fortfarande en farlig arbetsplats utifrån de hot mot bolagets ägare som finns. Men med de åtgärder som Arbetsmiljöverket nu godkänt är arbetsplatsen långt mycket säkrare och arbetsgivaren har nödvändig kunskap om sitt ansvar. Det är bra.