Det har funnits brister kring arbetsmiljön och ledarskapet i butiken vid Mörby Centrum. Det medger Hemköps vd Simone Margulies i ett mejl till Handelsnytt.

– Vi har låtit genomföra en extern och oberoende utredning, där alla medarbetare som velat har deltagit. Utredningen kan inte styrka några överträdelser gällande kränkande särbehandling eller trakasserier enligt arbetsmiljöföreskriften och diskrimineringslagen, skriver Simone Margulies och fortsätter:

– Däremot har det tydligt framkommit i både utredningen och vår egen analys att det funnits brister kring arbetsmiljön och ledarskapet.

Nu vill Hemköp ta ett omtag. Det innebär en helt ny ledningen, en handlingsplan samt en satsning på ledarskapsutbildning. Den tidigare butikschefen lämnar helt Axfood.

Vill inte gå in på detaljer om butikschefen

Detaljerna kring det, till exempel om chefen blivit uppsagd eller avskedad, vill man inte gå in på. Var de andra cheferna hamnar vill Simone Margulies heller inte svara på. De fråntas dock sitt personalansvar.

– Vi har i samråd med butikschefen valt att gå skilda vägar för att ge butiken en nystart och ett omtag kring ledarskap och kultur.

– De övriga i butiksledningen har bytt till andra tjänster inom Hemköp, där de inte har personalansvar.

Vi har i samråd med butikschefen valt att gå skilda vägar för att ge butiken en nystart

Simone Margulies, vd på Hemköp.

Kritiken mot att utredningen fokuserat på att rentvå Hemköp från ansvar, snarare än att hjälpa de anställda, är inte sann menar Simone Margulies.

– Syftet har varit att få en oberoende bild av händelserna i butiken, och vi har anlitat ett välkänt och seriöst utredningsbolag som arbetat helt fristående. Jag har fullt förtroende för hur utredningen skötts och vad den kommit fram till.

– Det är också med den som grund som vi nu agerar genom att tillsätta en ny ledning och vidta en rad andra åtgärder för att den här typen av situationer ska kunna undvikas framöver.

Jag har fullt förtroende för hur utredningen skötts och vad den kommit fram till.  Det är också med den som grund som vi nu agerar

Simone Margulies, vd på Hemköp.

Inget ansvar krävs av chefer längre upp i kedjan, till exempel HR- eller regionchef, som varit väl insatta i problemen. Borde inte de också få lämna?

– Vi har sedan en längre tid, i samråd med facket, haft stödinsatser i den här butiken för att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som funnits. I efterhand kan vi ju se att vi borde ha agerat snabbare och tydligare.

– Men det viktigaste, och det som har högsta prioritet för oss, är att säkra en god arbetsmiljö i butiken framåt, inte att hitta syndabockar och att medarbetare ska lämna.

– Därför ser vi nu över hur vi kan stötta våra butiker bättre framöver, exempelvis gör vi nu en utökad uppföljning av arbetsmiljön i alla våra butiker, för att fånga upp eventuella problem i ett tidigt skede.

Det viktigaste är att säkra en god arbetsmiljö i butiken framåt, inte att hitta syndabockar och att medarbetare ska lämna.

Är det något övrigt ni vill säga till personalen och Nathalie i detta skede?
– Jag har precis som många andra blivit starkt berörd av de här händelserna. En god arbetsmiljö för alla är otroligt viktigt. Vi gör nu insatser både i Mörby och för alla våra butiker för att det här inte ska inträffa igen. Jag tacksam för att så många deltagit i utredningen.